PLMET:

click here to follow the link

Title:

Dialog społeczny na poziomie regionalnym w województwie dolnośląskim i lubelskim - analiza porównawcza

Creator:

Olejnik, Maciej

Subject and Keywords:

dialog społeczny   związki zawodowe   organizacje pozarządowe   organizacje pracodawców   Dolnośląska Wojewódzka Komisja Dialogu Społecznego   Lubelska Wojewódzka Komisja Dialogu Społecznego

Description:

s.143-155

Abstract:

Wojewódzkie Komisje Dialogu Społecznego (WKDS) są najważniejszymi regionalnymi instytucjami dialogu społecznego, w skład których wchodzą reprezentatywne związki zawodowe i organizacje pracodawców oraz wojewoda i marszałek województwa. WKDS dysponują kompetencjami umożliwiającymi rozpatrywanie problemów i wyzwań stojących przed regionem zarówno o charakterze egzystencjalnym (np. konfliktów między pracodawcami a pracobiorcami), jak i transgresyjnym (np. wyznaczanie długofalowych celów stojących przed władzami regionu). Celem niniejszego artykułu było porównanie sposobu funkcjonowania Dolnośląskiej i Lubelskiej WKDS od momentu powstania w 2002 roku do 2010 roku. W artykule wykazano, że komisje zajmowały się podobnymi egzystencjalnymi (np. ochroną zdrowia, rynkiem pracy, komunikacją) i transgresyjnymi zagadnieniami (np. strategie rozwoju województwa). Lubelska WKDS okazała się być znacząco skuteczniejszą instytucją w zakresie rozwiązywania egzystencjalnych problemów regionu i wyznaczania długofalowych celów województwa w porównaniu do Dolnośląskiej WKDS.

Publisher:

Wydawnictwo Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej

Date:

2013

Format:

application/pdf

Source:

Społeczeństwo obywatelskie Lublina i Wrocławia: studia przypadków.

Language:

eng