Object

Title: Organizacje pozarządowe działające na rzecz osób z niepełnosprawnością wzrokową jako podmioty polityki w Polsce

PLMET:

click here to follow the link

Title:

Organizacje pozarządowe działające na rzecz osób z niepełnosprawnością wzrokową jako podmioty polityki w Polsce

Creator:

Tikhonov, Andrey

Subject and Keywords:

political subjectivity   agency   nonprofit organizations   nongovernmental organizations   visual disability  
podmiotowość polityczna   organizacje pozarządowe   niepełnosprawność wzrokowa

Abstract:

This PhD thesis is devoted to a question of political subjectivity of Polish blind and visually impaired people’s nonprofit organizations which are engaged in social and vocational rehabilitation. This explanatory and descriptive research is embedded in the sociopolitical theory of disability. For the purpose of this research, functioning and activities of nine nonprofit organizations have been analyzed. The selected organizations have been founded by persons with visual disability and are managed by them. The selected nine nongovernmental organizations work in the field of rehabilitation of blind and visually impaired people in the whole country.This thesis contains theoretical considerations regarding subjectivity (agency) from the point of view of sociology and political science. Nonprofit organizations can be described as manifestation of external subjectivity *agency) of blind and visually impaired people. Internal subjectivity of staff members and clients with visual disability plays an important role in functioning of these organizations and in the process of management. Nongovernmental organizations realize public benefit activity (as defined in Polish legislation) what creates conditions for social capital development of a social group of blind and visually impaired people. As a result of public benefit activity, clients of nongovernmental organizations obtain and use skills and knowledge to increase degree of political subjectivity of nonprofit organizations.  

Niniejsza praca doktorska jest poświęcona zagadnieniu podmiotowości politycznej polskich organizacji pozarządowych działających na rzecz aktywizacji zawodowej i społecznej osób z niepełnosprawnością wzrokową. Praca ma charakter eksplanacyjno-deskryptywny i jest osadzona w socjopolitycznej teorii niepełnosprawności. Na potrzeby badania została przeanalizowana działalność dziewięciu stowarzyszeń i fundacji, które zajmują się przywracaniem sprawności osób niewidomych i słabowidzących na terenie całego kraju, zostały założone przez osoby z niepełnosprawnością wzrokową oraz są przez nie zarządzane.Praca zawiera teoretyczne rozważania o charakterze natury podmiotowości w ujęciu socjologicznym i w perspektywie nauk o polityce i administracji. Organizacje nonprofit stanowią przejaw zewnętrznej podmiotowości osób niewidomych i słabowidzących. Ważną rolę w procesie funkcjonowania tych podmiotów odgrywa podmiotowość wewnętrzna ich pracowników. Organizacje pozarządowe w ramach realizacji działalności pożytku publicznego tworzą warunki do rozwoju kapitału społecznego grupy społecznej osób niewidomych i słabowidzących, które wyposażone w odpowiednie umiejętności i wiedzę przyczyniają się do zwiększenia stopnia natężenie podmiotowości politycznej tych organizacji.

Place of publishing:

Wrocław

Degree name:

doktor

Degree discipline:

political science and public administration  
nauki o polityce i administracji

Degree grantor:

University of Wroclaw  
Uniwersytet Wrocławski

Contributor:

Sula, Piotr. Promotor

Date issued:

2022

Resource Type:

text  
tekst

Detailed Type:

rozprawa doktorska

Identifier:

oai:repozytorium.uni.wroc.pl:135305

Language:

pol

Access rights:

Attribution, ShareAlike  
Uznanie autorstwa, Na tych samych warunkach

License:

Creative Commons - Attribution, ShareAlike (CC BY-SA 4.0)   click here to follow the link  
Creative Commons - Uznanie autorstwa, Na tych samych warunkach (CC BY-SA 4.0)   click here to follow the link

Autor opisu:

M.S.

Object collections:

Last modified:

Sep 23, 2022

In our library since:

Sep 21, 2022

Number of object content hits:

146

Number of object content views in PDF format

149

All available object's versions:

https://www.repozytorium.uni.wroc.pl/publication/145078

Show description in RDF format:

RDF

Show description in OAI-PMH format:

OAI-PMH (DC)

OAI-PMH (METS)

This page uses 'cookies'. More information