Object

Title: Experiencing the world of music by a child in the context of the requirements of the core curriculum of early childhood education ; Doświadczanie świata muzyki przez dziecko w kontekście wymagań podstawy programowej edukacji wczesnoszkolnej

PLMET:

click here to follow the link

Title:

Experiencing the world of music by a child in the context of the requirements of the core curriculum of early childhood education  
Doświadczanie świata muzyki przez dziecko w kontekście wymagań podstawy programowej edukacji wczesnoszkolnej

Creator:

Majzner, Rafał

Subject and Keywords:

aesthetic experience of music   child   experiencing music   music  
doświadczanie muzyki   dzieci   muzyka   przeżycie estetyczne muzyki

Description:

Tom składa się z czterech rozdziałów, które odzwierciedlającą główne wątki dyskusji nad uwarunkowaniami poznawania przez dzieci świata i swoich możliwości.

Abstract:

This article attempts to analyze the recommendations contained in the current core curriculum relating to the various forms of experiencing the world by children at early school age. On this basis, the author of the study formulates proposals concerning the forms of experiencing the world of music by a child that are not included in the school’s curricula, but are necessary for the full and harmonious development of children.  

Celem artykułu jest próba dokonania analizy zaleceń zawartych w aktualnie obowiązującej podstawie programowej, odnoszących się do różnych form doświadczania świata przez dzieci w młodszym wieku szkolnym. Na tej podstawie autor formułuje postulaty związane z formami doświadczania świata muzyki przez dziecko nieujętymi w programach kształcenia, a koniecznymi dla pełnego i harmonijnego rozwoju dzieci.

Place of publishing:

Wrocław

Publisher:

Instytut Pedagogiki Uniwersytetu Wrocławskiego

Date issued:

2017

Format:

application/pdf

Identifier:

oai:repozytorium.uni.wroc.pl:89098   ISBN 978-83-62618-30-9

DOI:

10.34616/22.19.041

Language:

pol

Relation:

Dziecko w sytuacjach uczenia się, s. 39-51

Rights holder:

Copyright by Rafał Majzner

Location of original object:

Biblioteka Instytutu Pedagogiki UWr

Autor opisu:

h.w.

Object collections:

Last modified:

May 18, 2023

In our library since:

Dec 20, 2017

Number of object content hits:

1 143

Number of object content views in PDF format

1294

All available object's versions:

https://www.repozytorium.uni.wroc.pl/publication/94475

Show description in RDF format:

RDF

Show description in OAI-PMH format:

OAI-PMH (DC)

OAI-PMH (METS)

This page uses 'cookies'. More information