Object

Title: Znajomość prawa a kapitał społeczny

PLMET:

click here to follow the link

Title:

Znajomość prawa a kapitał społeczny

Alternative title:

The Knowledge of Law and Social Capital

Creator:

Szreniawska, Małgorzata   Szreniawski, Piotr

Subject and Keywords:

social capital   communication   trust   knowledge of law  
znajomość prawa   kapitał społeczny   zaufanie   komunikacja

Abstract:

The issue of legal knowledge of members of the society is related with education, communication of persons professionally related to law with people who do not have a broader knowledge of law. The media’s role in shaping attitudes toward the law must also be understood. Social capital is largely based on trust, including trust in the law.  

Zagadnienie znajomości prawa przez członków społeczeństwa dotyczy problemów edukacji, ale także komunikacji osób związanych ze stosowaniem prawa z osobami, które nie posiadają szerszej wiedzy prawniczej. Dostrzegać należy także dużą rolę mediów w kształtowaniu postaw wobec prawa. Kapitał społeczny opiera się w dużej mierze na zaufaniu, w tym również na zaufaniu do przepisów prawa.

Place of publishing:

Wrocław

Publisher:

E-Wydawnictwo. Prawnicza i Ekonomiczna Biblioteka Cyfrowa. Wydział Prawa, Administracji i Ekonomii Uniwersytetu Wrocławskiego

Contributor:

Blicharz, Jolanta. Red.   Zacharko, Lidia. Red.   Nitecki, Stanisław. Rec.

Date issued:

2017

Detailed Type:

ebook  
e-książka

Format:

application/pdf

Identifier:

oai:repozytorium.uni.wroc.pl:79907   ISBN 978-83-65431-69-1

Language:

pol

Is part of:

click here to follow the link

Access rights:

The use of this material is allowed only with accordance of applicable rules of fair use or other exceptions provided by law, and any broader use requires the permission of the authorized entity  
Korzystanie z tego materiału jest możliwe zgodnie z właściwymi przepisami o dozwolonym użytku lub innych wyjątkach przewidzianych w przepisach prawa, a korzystanie w szerszym zakresie wymaga uzyskania zgody uprawnionego

License:

Making materials available on the basis of the agreement with the owner of the property copyrights  
Udostępnianie na podstawie umowy z właścicielem majątkowych praw autorskich

Rights holder:

Copyright by Małgorzata Szreniawska, Piotr Szreniawski

Autor opisu:

TK

Object collections:

Last modified:

Mar 23, 2023

In our library since:

Oct 31, 2017

Number of object content hits:

290

Number of object content views in PDF format

351

All available object's versions:

https://www.repozytorium.uni.wroc.pl/publication/84919

Show description in RDF format:

RDF

Show description in OAI-PMH format:

OAI-PMH (DC)

OAI-PMH (METS)

Edition name Date
Znajomość prawa a kapitał społeczny Mar 23, 2023

This page uses 'cookies'. More information