Object

Title: Kluczowe wyzwania i uwarunkowania dla polskiej polityki wschodniej po zmianie władzy w Polsce w 2015 r.

PLMET:

click here to follow the link

Title:

Kluczowe wyzwania i uwarunkowania dla polskiej polityki wschodniej po zmianie władzy w Polsce w 2015 r.

Alternative title:

Key issues of Polish eastern policy after the government change in Poland in 2015

Creator:

Foks, Robert

Subject and Keywords:

Polish foreign policy   Polish eastern policy   Law and Justice party   Belarus   Russia   Ukraine   Russian-Ukrainian conflict   international security   energy security   the European Union   NATO  
polska polityka zagraniczna   polska polityka wschodnia   Prawo i Sprawiedliwość   Białoruś   Rosja   Ukraina   konflikt rosyjsko–ukraiński   bezpieczeństwo międzynarodowe   bezpieczeństwo energetyczne   Unia Europejska   NATO

Abstract:

The author of the article looks at the key challenges of the Polish eastern policy that the Law and Justice party faced in the first year of its government which began at the end of 2015. The paper presents the political manifesto of Law and Justice concerning foreign policy, the effects of its implementation and interests of such countries as Belarus, Russia and Ukraine which create specific conditions in which Poland is trying to fulfil the goals of its eastern policy.  

Autor artykułu dokonuje przeglądu kluczowych wyzwań dla polskiej polityki wschodniej wobec jakich stanął rząd Prawa i Sprawiedliwości w pierwszym roku sprawowania władzy po jej objęciu w końcu 2015 r. Opracowanie przedstawia program polityczny PiS w zakresie polskiej polityki zagranicznej, skutki jego urzeczywistniania, a także interesy takich państw jak Białoruś, Rosja i Ukraina tworzące uwarunkowania dla realizacji celów polskiej polityki wschodniej.

Place of publishing:

Wrocław

Publisher:

Instytut Studiów Międzynarodowych Uniwersytetu Wrocławskiego

Date issued:

2016

Resource Type:

text  
tekst

Detailed Type:

article  
artykuł

Format:

application/pdf

Identifier:

oai:repozytorium.uni.wroc.pl:79655   ISSN 2300-4282

Language:

pol

Is part of:

Dyplomacja i Bezpieczeństwo, nr 1(4)/2016, "Między wojną i dyplomacją. Polityka zagraniczna Polski w świetle wyzwań na arenie międzynarodowej"

Rights holder:

Copyright by Instytut Studiów Międzynarodowych Wydziału Nauk Społecznych Uniwersytetu Wrocławskiego   Copyright by Robert Foks

Autor opisu:

j.k.

Object collections:

Last modified:

Sep 11, 2023

In our library since:

Jul 19, 2017

Number of object content hits:

265

Number of object content views in PDF format

389

All available object's versions:

https://www.repozytorium.uni.wroc.pl/publication/84100

Show description in RDF format:

RDF

Show description in OAI-PMH format:

OAI-PMH (DC)

OAI-PMH (METS)

This page uses 'cookies'. More information