Object

Title: Selected legal and sociological problems development of the safety of local communities ; Wybrane problemy prawno-socjologiczne kształtowania bezpieczeństwa społeczności lokalnych

PLMET:

click here to follow the link

Title:

Selected legal and sociological problems development of the safety of local communities  
Wybrane problemy prawno-socjologiczne kształtowania bezpieczeństwa społeczności lokalnych

Creator:

Pieprzny, Stanisław

Subject and Keywords:

cooperation   local government   local security   order regulations   Police  
samorząd terytorialny   współdziałanie   bezpieczeństwo lokalne   Policja   przepisy porządkowe

Abstract:

The issue of the safety of local communities is an important element widely understood national security. Local communities in the context of decentralization of the state will play an increasingly important role in the prevention of crime and other social pathologies. Increased awareness about the impact of a good level of security on quality of life and social development will determine the activities of public and private bodies in this sphere. Good cooperation and coordination of so many actors to local security is a prerequisite for the efficiency of the overall system security of local communities.  

Problematyka bezpieczeństwa społeczności lokalnych stanowi ważny element szeroko rozumianego bezpieczeństwa państwa. Społeczności lokalne w ramach decentralizacji państwa odgrywać będą coraz większą rolę w zapobieganiu przestępczości i innych patologii społecznych. Wzrost świadomości społecznej o wpływie dobrego poziomu bezpieczeństwa na komfort życia i rozwój społeczny determinował będzie działalność organów publicznych i niepublicznych w tej sferze. Dobre współdziałanie i koordynacja działalności tak wielu podmiotów na rzecz bezpieczeństwa lokalnego stanowi warunek efektywności całego systemu bezpieczeństwa społeczności lokalnych.

Place of publishing:

Wrocław

Publisher:

E-Wydawnictwo. Prawnicza i Ekonomiczna Biblioteka Cyfrowa. Wydział Prawa, Administracji i Ekonomii Uniwersytetu Wrocławskiego

Contributor:

Korczak, Jerzy Red.   Szreniawski, Jan Rec.

Date issued:

2016

Detailed Type:

ebook  
e-książka

Format:

application/pdf

Identifier:

oai:repozytorium.uni.wroc.pl:79110   ISBN 978-83-65431-23-3

Language:

pol

Relation:

(Prace Naukowe Wydziału Prawa, Administracji i Ekonomii Uniwersytetu Wrocławskiego)   (E-Monografie ; nr 74)

WUL Catalog:

click here to follow the link

Is part of:

click here to follow the link

Access rights:

The use of this material is allowed only with accordance of applicable rules of fair use or other exceptions provided by law, and any broader use requires the permission of the authorized entity  
Korzystanie z tego materiału jest możliwe zgodnie z właściwymi przepisami o dozwolonym użytku lub innych wyjątkach przewidzianych w przepisach prawa, a korzystanie w szerszym zakresie wymaga uzyskania zgody uprawnionego

License:

Making materials available on the basis of the agreement with the owner of the property copyrights  
Udostępnianie na podstawie umowy z właścicielem majątkowych praw autorskich

Rights holder:

Copyright by Stanisław Pieprzny

Autor opisu:

TK

Object collections:

Last modified:

May 26, 2021

In our library since:

Mar 28, 2017

Number of object content hits:

4 645

Number of object content views in PDF format

6677

All available object's versions:

https://www.repozytorium.uni.wroc.pl/publication/82628

Show description in RDF format:

RDF

Show description in OAI-PMH format:

OAI-PMH (DC)

OAI-PMH (METS)

This page uses 'cookies'. More information