Object

Title: Public administration under the rule of law. A Festschrift in Honor of Full Professor, Ph.D. Adam Błaś on the Occasion of his 70th Birthday : Contents ; Administracja publiczna pod rządami prawa. Księga pamiątkowa z okazji 70-lecia urodzin prof. zw. dra hab. Adama Błasia : Spis treści ; Słowo wstępne

PLMET:

click here to follow the link

Title:

Public administration under the rule of law. A Festschrift in Honor of Full Professor, Ph.D. Adam Błaś on the Occasion of his 70th Birthday : Contents  
Administracja publiczna pod rządami prawa. Księga pamiątkowa z okazji 70-lecia urodzin prof. zw. dra hab. Adama Błasia : Spis treści ; Słowo wstępne

Subject and Keywords:

public administration   Constitutional courts   governmental administration   legal forms of public administration activity   Supreme Administrative Court   public law   territorial self-government   democratic state ruled by law   philosophy of law   associations of tiers of territorial self-government   administrative enforcement   Constitutional Tribunal  
Naczelny Sąd Administracyjny   filozofia prawa   związek jednostek samorządu terytorialnego   administracja publiczna   samorząd terytorialny   demokratyczne państwo prawa   nauka administracji   konstytucja   prawo publiczne   Trybunał Konstytucyjny   egzekucja administracyjna   administracja rządowa   prawne formy działania

Abstract:

This monograph, being a collection of 41 articles written to festschrift, is an attempt to find the answer to questions about the scope of designation by law bases for the construction and functioning of public administration in democratic state ruled by law. Considerations included in this monograph are phrased in the research perspective of administrative law and administrative science; two basic fields of traditional triad of administrative sciences. Therefore, on the one hand, analysis of legal norms and postulated rules of structure and functioning of public administration is being conducted, and, on the other hand, description of real manifestation of structural relations and functioning of modern administration, complemented by the case law of the Polish Constitutional Tribunal and administrative judiciary, is being made. The main subject of this festschrift is domestic public administration, however, in this book there is no lack of articles devoted to public administration in other countries, European administration, and even to global administration.  

Monografia stanowiąca zbiór 41 artykułów ofiarowanych do księgi pamiątkowej jest próbą odpowiedzi na pytania o zakres wyznaczenia przez prawo podstaw budowy i funkcjonowania administracji publicznej w demokratycznym państwie prawa. Prowadzone w niej rozważania formułowane są w płaszczyźnie badawczej nauki prawa administracyjnego i nauki administracji jako dwóch kluczowych dziedzin klasycznej trójcy nauk administracyjnych. Tym samym, z jednej strony, prowadzona jest analiza norm prawa i postulowanych zasad budowy i funkcjonowania administracji publicznej, z drugiej zaś, dokonywany jest opis rzeczywistych przejawów relacji strukturalnych i funkcjonowania współczesnej administracji, wzbogacony o orzecznictwo Trybunału Konstytucyjnego i sądownictwa administracyjnego. Głównym przedmiotem jest administracja krajowa, ale nie brak w monografii artykułów poświęconych administracji innych państwa, administracji europejskiej, a nawet globalnej.

Place of publishing:

Wrocław

Publisher:

E-Wydawnictwo. Prawnicza i Ekonomiczna Biblioteka Cyfrowa. Wydział Prawa, Administracji i Ekonomii Uniwersytetu Wrocławskiego

Contributor:

Korczak, Jerzy Red.   Szreniawski, Jan Rec.

Date issued:

2016

Detailed Type:

ebook  
e-książka

Format:

application/pdf

Identifier:

oai:repozytorium.uni.wroc.pl:79081   ISBN 978-83-65431-23-3

Language:

pol

Relation:

(Prace Naukowe Wydziału Prawa, Administracji i Ekonomii Uniwersytetu Wrocławskiego)   (E-Monografie ; nr 74)

WUL Catalog:

click here to follow the link

Is part of:

click here to follow the link

Access rights:

The use of this material is allowed only with accordance of applicable rules of fair use or other exceptions provided by law, and any broader use requires the permission of the authorized entity  
Korzystanie z tego materiału jest możliwe zgodnie z właściwymi przepisami o dozwolonym użytku lub innych wyjątkach przewidzianych w przepisach prawa, a korzystanie w szerszym zakresie wymaga uzyskania zgody uprawnionego

License:

Making materials available on the basis of the agreement with the owner of the property copyrights  
Udostępnianie na podstawie umowy z właścicielem majątkowych praw autorskich

Rights holder:

Copyright by Wydział Prawa, Administracji i Ekonomii Uniwersytetu Wrocławskiego

Autor opisu:

TK

Object collections:

Last modified:

Jun 15, 2021

In our library since:

Mar 28, 2017

Number of object content hits:

923

Number of object content views in PDF format

1217

All available object's versions:

https://www.repozytorium.uni.wroc.pl/publication/82594

Show description in RDF format:

RDF

Show description in OAI-PMH format:

OAI-PMH (DC)

OAI-PMH (METS)

Edition name Date
Spis treści ; Słowo wstępne Jun 15, 2021

This page uses 'cookies'. More information