Object

Title: Socialization Moving Children and Teenagers in the Contemporary Polish Family ; Przesunięcie socjalizacyjne dzieci i młodzieży we współczesnej rodzinie polskiej

PLMET:

click here to follow the link

Title:

Socialization Moving Children and Teenagers in the Contemporary Polish Family  
Przesunięcie socjalizacyjne dzieci i młodzieży we współczesnej rodzinie polskiej

Creator:

Forma, Paulina

Subject and Keywords:

family   children   teenagers   breaking up a family   destructiveness of the family   parental role   socialization   socialization shift  
rodzina   dzieci   młodzież   rozpad rodziny   rodzina destrukcyjna   rola rodziców   socjalizacja   przesunięcie socjalizacyjne

Description:

Family in state policies. Institutional support and the discussion in journals  

Rodzina w polityce państwa. Instytucjonalne wsparcie i dyskusja na łamach czasopism

Abstract:

Changes in the functioning of the family constitute the important social issue in our times, particularly because upturns of negative phenomena are distinct, such as divorces, long-term departures, the breaking of family bonds. Relating them additionally to civilization and cultural changes it is possible to conclude that they are contributing also to the socialisation shift as described by Neil Postman, or Zbigniew Kwieciński, Zbyszko Melosik, Bogusław Śliwerski. The dysfunctional familyand its wrong/incomplete structure is an indication of educational destructiveness. Therefore these circles are more and more often characteristic as failing and not satisfying essential needs of the socialised generations. The present text constitutes an attempt of a theoretical description of changes in the functioning of the family in the context of the socialization changes taking place.  

Zmiany w funkcjonowaniu rodziny stanowią współcześnie ważny problem społeczny, zwłaszcza iż wyraźne są tendencje wzrostowe negatywnych zjawisk, takich jak: rozwody, długoterminowe wyjazdy, rozbicie więzi rodzinnych. Odnosząc je dodatkowo do zmian cywilizacyjnych i kulturowych można wnioskować, iż przyczyniają się one także do przesunięcia socjalizacyjnego, o którym pisali m.in. Neil Postman, Zbigniew Kwieciński, Zbyszko Melosik, Bogusław Śliwerski. Źle funkcjonująca rodzina, jej nieprawidłowa/ niepełna struktura wskazuje na jej destrukcyjność wychowawczą i rodzicielską. Dlatego też środowiska te charakteryzowane są coraz częściej jako niewydolne wychowawczo i niezaspokajające podstawowych potrzeb socjalizowanego pokolenia. Niniejszy tekst stanowi próbę teoretycznego opisu zmian w funkcjonowaniu rodziny w kontekście dokonującego się przesunięcia socjalizacyjnego.

Place of publishing:

Wrocław   Jelenia Góra

Publisher:

Zakład Historii Edukacji Instytutu Pedagogiki Uniwersytetu Wrocławskiego   Wydział Nauk Humanistycznych i Społecznych Karkonoskiej Państwowej Szkoły Wyższej

Contributor:

Zakład Historii Edukacji Instytutu Pedagogiki Uniwersytetu Wrocławskiego   Wydział Nauk Humanistycznych i Społecznych Karkonoskiej Państwowej Szkoły Wyższej   Walasek, Stefania. Red.   Jurczyk-Romanowska, Ewa. Red.

Date issued:

2014

Detailed Type:

journal  
czasopisma (wydawnictwa ciągłe)

Format:

application/pdf

Identifier:

oai:repozytorium.uni.wroc.pl:70648   ISSN 2082-9019   e-ISSN 2300-5866

DOI:

10.23734/wwr20142.257.268

Source:

Pdg P 343

Language:

pol

Relation:

Wychowanie w Rodzinie, T. 10 (2014), s. 257-268

Is referenced by:

click here to follow the link

Rights holder:

Copyright by Paulina Forma

Location of original object:

Biblioteka Instytutu Pedagogiki UWr

Autor opisu:

h.w.

Object collections:

Last modified:

Mar 28, 2022

In our library since:

Dec 9, 2015

Number of object content hits:

2 299

Number of object content views in PDF format

2801

All available object's versions:

https://www.repozytorium.uni.wroc.pl/publication/72320

Show description in RDF format:

RDF

Show description in OAI-PMH format:

OAI-PMH (DC)

OAI-PMH (METS)

This page uses 'cookies'. More information