Object

Title: Transformations of the family – social bond in the 21st century family ; Przeobrażenia więzi rodzinno-społecznych w rodzinie XXI wieku

PLMET:

click here to follow the link

Title:

Transformations of the family – social bond in the 21st century family  
Przeobrażenia więzi rodzinno-społecznych w rodzinie XXI wieku

Creator:

Gałęska, Urszula

Subject and Keywords:

family   21 st century   social bond  
rodzina   XXI wiek   więzi społeczne

Description:

The trajectories of the bonds of the contemporary family  

Trajektorie więzi rodziny współczesnej

Abstract:

The concept of the family (social) bond has not been explained and precisely defined so far. The most common definition is known as a dual character of human relationships. Cultural, economic, legal, religious and social factors in which a family lives, influence considerably the typical family bonds. Transformations of the bond in the 21st century family are caused by changes which have occurred and continuue to occur in the structure, functions and organization of the family live. A system of mutually connected elements of the upbringing process in the family, between which all kinds of dynamic associations and interactions are clearly visible. So we should pay our attention to transformations of the family bond in incessantly changing conditions. It is necessary especially in social, economic and cultural areas, where the role of the traditional family is becoming less important.  

Pojęcie więzi rodzinnej – społecznej, nie doczekało się (jak dotąd) jednoznacznego i precyzyjnego zdefiniowania. Za najbardziej właściwe uznaje się dwupłaszczyznowe ujmowanie więzi, odzwierciedlające dwoisty charakter więzi międzyludzkich. Uwarunkowania społeczne, kulturowe, gospodarcze, prawne, religijne i obyczajowe, w których żyje rodzina, wpływają znacząco na właściwe jej więzi rodzinne. Przeobrażenia więziw rodzinie XXI wieku spowodowane są przez zmiany, jakie zaszły i nieustannie zachodzą w strukturze, funkcjach i organizacji życia rodzinnego. Wskazuje na to system wzajemnie powiązanych ze sobą elementów procesu wychowania w rodzinie, pomiędzy którymi zachodzą różne, dynamiczne związki i interakcje. Wobec powyższego, potrzebne i konieczne jest zwrócenie uwagi na przeobrażenia więzi rodzinnej w nieustannie zmieniających się warunkach społeczno-ekonomicznych i kulturowych, w których maleje rola tradycyjnej rodziny.

Place of publishing:

Wrocław

Publisher:

Wydział Nauk Humanistycznych i Społecznych Karkonoskiej Państwowej Szkoły Wyższej   Instytut Pedagogiki Uniwersytetu Wrocławskiego

Contributor:

Zakład Historii Edukacji Instytutu Pedagogiki Uniwersytetu Wrocławskiego   Jurczyk-Romanowska, Ewa. Red.   Wydział Nauk Humanistycznych i Społecznych Karkonoskiej Państwowej Szkoły Wyższej   Gandecka, Kamila. Red.

Date issued:

2015

Format:

application/pdf

Identifier:

oai:repozytorium.uni.wroc.pl:76541   ISSN 2082-9019   e-ISSN 2300-5866

DOI:

10.23734/wwr20151.027.041

Source:

Pdg P 343

Language:

pol

Relation:

Wychowanie w Rodzinie, T. 11 (2015), s. 27-41

Is referenced by:

click here to follow the link

Temporal coverage:

XXI century  
XXI w.

Rights holder:

Copyright by Urszula Gałęska

Location of original object:

Biblioteka Instytutu Pedagogiki UWr

Autor opisu:

h.w.

Object collections:

Last modified:

Mar 28, 2022

In our library since:

Mar 4, 2016

Number of object content hits:

9 145

Number of object content views in PDF format

11838

All available object's versions:

https://www.repozytorium.uni.wroc.pl/publication/78139

Show description in RDF format:

RDF

Show description in OAI-PMH format:

OAI-PMH (DC)

OAI-PMH (METS)

This page uses 'cookies'. More information