Object

Title: Sexual education of youth in the light of the 19th century paraenetic guidebooks ; Wychowanie seksualne młodzieży w świetle XIX-wiecznych poradników parenetycznych

PLMET:

click here to follow the link

Title:

Sexual education of youth in the light of the 19th century paraenetic guidebooks  
Wychowanie seksualne młodzieży w świetle XIX-wiecznych poradników parenetycznych

Creator:

Szubert, Mateusz

Subject and Keywords:

sexual pedagogy   paraenetic narrative   moral discourse   shame   transformation of intimacy   taboo   cultural changes  
poradniki wychowawcze   pedagogika płciowa   narracje parenetyczne   dyskurs moralny   intymistyka   wstyd   tabu   zmiany kulturowe

Description:

The family in Europe at the turn of the 19th and the 20th century  

Rodzina w Europie na przełomie XIX i XX wieku

Abstract:

The objective of the paper is to describe the cultural changes in the customs in the 19th century. The analysis of moralistic treaties and parental guidebooks, perceived as important cultural texts, allows investigation of the process of changes taking place in – what is called – the sexual pedagogy. The turn of the 18th and the 19th centuries can be interpreted as a visible increase in the interest in human sexuality at the level of a paraenetic narrative. Thus, a moral discourse is combined with the discourse of hygiene. From the perspective of cultural history, special attention should be paid to the increased popularity of the category of shame understood as a regulator of social bonds (including family bonds). The transformation of intimacy in the culture of the 19th century seems to be important and interesting evidence of the formation of double morality (overt and covert) as well as of the functioning of conflicting tendencies for tabooing and, at the same time, speaking about sexual experiences.  

Celem artykułu jest opis przemian obyczajów w kulturze XIX wieku. Analiza traktatów moralizatorskich i poradników wychowawczych, rozumianych jako ważne teksty kultury, pozwala prześledzić proces zmian zachodzących w tzw. pedagogice płciowej. Przełom XVIII i XIX wieku odczytać można jako wyraźny wzrost zainteresowań ludzką seksualnością na poziomie narracji parenetycznych. Dyskurs moralny sprzężony zostaje wówczas z dyskursem higienicznym. Z perspektywy historii kultury na szczególną uwagę zasługuje wzmożona popularność kategorii wstydu, rozumianego jako regulatora więzi społecznych (w tym rodzinnych). Przemiany intymności w kulturze XIX wieku to ważne i ciekawe świadectwo kształtowania się podwójnej moralności (jawnej i ukrytej) oraz funkcjonowania sprzecznych tendencji do tabuizowania i wypowiadania jednocześnie doświadczeń seksualnych.

Place of publishing:

Wrocław

Publisher:

Zakład Historii Edukacji Instytutu Pedagogiki Uniwersytetu Wrocławskiego   Wydział Nauk Humanistycznych i Społecznych Karkonoskiej Państwowej Szkoły Wyższej

Contributor:

Zakład Historii Edukacji Instytutu Pedagogiki Uniwersytetu Wrocławskiego   Walasek, Stefania. Red.   Wydział Nauk Humanistycznych i Społecznych Karkonoskiej Państwowej Szkoły Wyższej   Haratyk, Anna. Red.

Date issued:

2015

Format:

application/pdf

Identifier:

oai:repozytorium.uni.wroc.pl:78154   ISSN 2082-9019   e-ISSN 2300-5866

DOI:

10.23734/wwr20152.341.357

Source:

Pdg P 343

Language:

pol

Relation:

Wychowanie w Rodzinie, T. 12 (2/2015), s. 341-357

Is referenced by:

click here to follow the link

Temporal coverage:

XIX w.

Rights holder:

Copyright by Mateusz Szubert

Location of original object:

Biblioteka Instytutu Pedagogiki UWr

Autor opisu:

h.w.

Object collections:

Last modified:

Mar 28, 2022

In our library since:

Jun 21, 2016

Number of object content hits:

498

Number of object content views in PDF format

697

All available object's versions:

https://www.repozytorium.uni.wroc.pl/publication/79903

Show description in RDF format:

RDF

Show description in OAI-PMH format:

OAI-PMH (DC)

OAI-PMH (METS)

This page uses 'cookies'. More information