Object

Title: Czeslaw Wycech as the Creator of Educational Policy ; Czesław Wycech jako kreator polityki oświatowo-wychowawczej

PLMET:

click here to follow the link

Title:

Czeslaw Wycech as the Creator of Educational Policy  
Czesław Wycech jako kreator polityki oświatowo-wychowawczej

Creator:

Chmielewski, Witold

Subject and Keywords:

school reform   organization of schools   self-governing education   school administration   Czesław Wycech  
reformy szkolne   organizacja szkół   usamorządowienie oświaty   polityka oświatowa   administracja szkolna   Czesław Wycech

Description:

Family in state policies. Institutional support and the discussion in journals  

Rodzina w polityce państwa. Instytucjonalne wsparcie i dyskusja na łamach czasopism

Abstract:

Czeslaw Wycech as education minister in the Interim Government of National Unity had taken a number of initiatives aimed at improving the functioning of the organization of education in post-war Poland. He devoted much attention to shaping the territorial division of the school administration. He set himself a target of fully implementing compulsory education. He improved the structure of elementary education, abolished the three-level organization of these schools and established one-year classes. He introduced into elementary schools transitory curricula with partially revised content. He joined the efforts to increase the number of secondary and vocational schools and to popularize pre-school education. He attempted to organise educational management at the level of districts and counties. He came up with some important legislative initiatives, aimed at a comprehensive reform of the Polish system of education. He aspired to open under favourable conditions, the eighth grade of elementary school. He kept improving the teachers` training system in Poland. He wanted to educate the young generation of Poles according to contemporary needs.  

Czesław Wycech, jako minister oświaty w Tymczasowym Rządzie Jedności Narodowej, podjął szereg inicjatyw mających na celu usprawnienie organizacji funkcjonowania oświaty w powojennej Polsce. Wiele uwagi poświęcił ukształtowaniu podziału terytorialnego administracji szkolnej. Postawił sobie za cel doprowadzenie do pełnej realizacji obowiązku szkolnego. Poprawił strukturę szkolnictwa powszechnego, zniósł trzystopniową organizację tych szkół i ustanowił klasy jednoroczne. Wprowadził do szkół powszechnych przejściowe programy nauczania o zmienionej częściowo treści. Przystąpił do działań zmierzających do zwiększenia liczby szkół średnich i zawodowych oraz upowszechnienia wychowania przedszkolnego. Podjął próbę uspołecznienia zarządzania oświatą na szczeblu gmin i powiatów. Wystąpił z ważnymi inicjatywami ustawodawczymi, zmierzającymi do kompleksowego zreformowania polskiego systemu oświaty i wychowania. Dążył do uruchomienia w sprzyjających warunkach ósmej klasy szkoły powszechnej. Doskonalił system edukacji kształcenia nauczycieli. Pragnął wychować młode pokolenie Polaków na miarę współczesnych potrzeb.

Place of publishing:

Wrocław   Jelenia Góra

Publisher:

Zakład Historii Edukacji Instytutu Pedagogiki Uniwersytetu Wrocławskiego   Wydział Nauk Humanistycznych i Społecznych Karkonoskiej Państwowej Szkoły Wyższej

Contributor:

Zakład Historii Edukacji Instytutu Pedagogiki Uniwersytetu Wrocławskiego   Wydział Nauk Humanistycznych i Społecznych Karkonoskiej Państwowej Szkoły Wyższej   Walasek, Stefania. Red.   Jurczyk-Romanowska, Ewa. Red.

Date issued:

2014

Detailed Type:

journal  
czasopisma (wydawnictwa ciągłe)

Format:

application/pdf

Identifier:

oai:repozytorium.uni.wroc.pl:70068   ISSN 2082-9019   e-ISSN 2300-5866

DOI:

10.23734/wwr20142.019.035

Source:

Pdg P 343

Language:

pol

Relation:

Wychowanie w Rodzinie, T. 10 (2014), s. 19-35

Is referenced by:

click here to follow the link

Rights holder:

Copyright by Witold Chmielewski

Location of original object:

Biblioteka Instytutu Pedagogiki UWr

Autor opisu:

h.w.

Object collections:

Last modified:

Mar 28, 2022

In our library since:

Dec 7, 2015

Number of object content hits:

383

Number of object content views in PDF format

466

All available object's versions:

https://www.repozytorium.uni.wroc.pl/publication/71719

Show description in RDF format:

RDF

Show description in OAI-PMH format:

OAI-PMH (DC)

OAI-PMH (METS)

This page uses 'cookies'. More information