Object

Title: Family photography in the work of a genealogist – perspectives of engaged and unengaged researchers ; Fotografia rodzinna w pracy genealoga – perspektywa badacza zaangażowanego i niezaangażowanego

PLMET:

click here to follow the link

Title:

Family photography in the work of a genealogist – perspectives of engaged and unengaged researchers  
Fotografia rodzinna w pracy genealoga – perspektywa badacza zaangażowanego i niezaangażowanego

Creator:

Jurczyk-Romanowska, Ewa   Mendyka, Grzegorz

Subject and Keywords:

family photography   genealogy   visual materials  
fotografia rodzinna   genealogia   materiał wizualny

Description:

Family in the media and pedagogical practice  

Rodzina w mediach i praktyce pedagogicznej

Abstract:

The paper is written by thwo researchers, each representing a different perspectiveand a different level of emotional engagement in the research material consisting offamily photos collected in Księga Rodziny Ziemlińskich z Krobi 1867–1967 [Chronicleof the Ziemliński Family of Krobia 1867–1967]. The paper constitutes an analysis ofthe functions of family photography. The catalogue of functions is found in referencebooks and papers: the publications of Piotr Sztompka, Christopher Musselo, and PierreBourdieu. It includes: (1) strengthening the feeling of community, (2) initiating andpreserving interactions between family members, (3) self-presentation, (4) documentationof family life, (5) prestige, and (6) entertainment. These functions were the startingpoint of independent analyses of the family photos found in the Chronicle. They werecarried out by an engaged researcher: a genealogist, the chronicler of the family, a descendantof the author of the Chronicle and an unengaged researcher, who looks at theanalysis of the visual materials from a methodological perspective.  

Artykuł, napisany przed dwoje badaczy, z których każdy reprezentuje inną perspektywę oraz odmienne zaangażowanie emocjonalne w materiał badawczy, jakim są fotografie rodzinne zebrane w Księdze Rodziny Ziemlińskich z Krobi 1867–1967, stanowi analizę funkcji fotografii rodzinnej. Katalog funkcji został zaczerpnięty z literatury, z publikacji Piotra Sztompki, Christophera Musselo oraz Pierre Bourdieu, a składały się nań: (1) umocnienie wspólnoty, (2) inicjowanie i podtrzymywanie interakcji między członkami rodziny, (3) prezentacja samego siebie, (4) dokumentacja życia rodzinnego, (5) prestiż i (6) rozrywka. Funkcje te stanowiły punkt wyjścia do niezależnej analizy fotografii rodzinnych zamieszczonych w Księdze, dokonanej przez badacza zaangażowanego (genealoga, kronikarza rodu, potomka autora Księgi) oraz badacza niezaangażowanego, który analizę materiałów wizualnych odnajduje w pryzmatach metodologicznych.

Place of publishing:

Wrocław   Jelenia Góra

Publisher:

Zakład Historii Edukacji Instytutu Pedagogiki Uniwersytetu Wrocławskiego   Wydział Nauk Humanistycznych i Społecznych Karkonoskiej Państwowej Szkoły Wyższej

Contributor:

Zakład Historii Edukacji Instytutu Pedagogiki Uniwersytetu Wrocławskiego   Wydział Nauk Humanistycznych i Społecznych Karkonoskiej Państwowej Szkoły Wyższej   Jurczyk-Romanowska, Ewa. Red.   Albański, Leszek. Red.

Date issued:

2013

Detailed Type:

journal  
czasopisma (wydawnictwa ciągłe)

Format:

application/pdf

Identifier:

oai:repozytorium.uni.wroc.pl:69647   ISSN 2082-9019   e-ISSN 2300-5866

DOI:

10.23734/wwr20132.031.055

Source:

Pdg P 343

Language:

pol

Relation:

Wychowanie w Rodzinie, T. 8 (2013), s. 31-55

Is referenced by:

click here to follow the link

Rights holder:

Copyright by Ewa Jurczyk-Romanowska   Copyright by Grzegorz Mendyka

Location of original object:

Biblioteka Instytutu Pedagogiki UWr

Autor opisu:

h.w.

Object collections:

Last modified:

Mar 28, 2022

In our library since:

Dec 1, 2015

Number of object content hits:

463

Number of object content views in PDF format

607

All available object's versions:

https://www.repozytorium.uni.wroc.pl/publication/71310

Show description in RDF format:

RDF

Show description in OAI-PMH format:

OAI-PMH (DC)

OAI-PMH (METS)

Objects Similar

This page uses 'cookies'. More information