Object

Title: The transfer of values in families of genealogists ; Transmisja wartości w rodzinach genealogów

PLMET:

click here to follow the link

Title:

The transfer of values in families of genealogists  
Transmisja wartości w rodzinach genealogów

Creator:

Jurczyk-Romanowska, Ewa

ORCID:

0000-0002-1508-5604

Subject and Keywords:

migration of Poles   genealogy   intergenerational transfer of values  
migracje Polaków   genealogia   międzygeneracyjne transmisja wartości

Abstract:

Genealogy has particular importance for Polish people, which is the result of Polish history and the fact that the country has changed its borders a number of times; it has been invaded and occupied, and Poles were subject to forced replacement, exile, repatriation, and emigration. Numerous Polish families have their roots in many countries, and the information about their heritage is held in the archives of a number of countries. Genealogical investigations become a common passion of entire families, which, at the same time, makes it possible to observe a clear and specific transmission of values in the families of genealogues. In the conducted research the following questions were formulated: What values are perceived as particularly important in the families of genealogues? How are they preserved? In the qualitative research the form of a short essay was employed. The essays were written by members of the families of genealogues. In the families of genealogues such values as a sense of belonging and identity, taking care of the image of the family, as well as a sense of “being needed” among the older generations, a sense of security among the adults, and common family adventure among children are clearly outlined. The values conveyed in family stories are a bond that connects representatives of different generations. Common goals in the care of the image of the family, nurturing a sense of belonging and identity guide both generations of the elderly and younger. The implementation of these goals also leads to mutual learning and strengthening the sense of individual value of family members.  

Genealogia wśród Polaków ma szczególne znaczenie, co wynika z historii tego kraju, który wielokrotnie zmieniał swoje granice, doświadczał najazdów i rozbiorów, przesiedleń, zesłań, repatriacji i emigracji. Wiele polskich rodzin ma korzenie sięgające kilku krajów, a informacji o swoim pochodzeniu poszukuje w archiwach różnych państw. Owe genealogiczne dociekania stają się wspólną pasją całych rodzin, co jednocześnie pozwala zaobserwować wyraźną i specyficzną transmisję wartości w rodzinach genealogów. W prowadzonych badaniach postawiono pytania: Jakie wartości uważane są za szczególnie ważne w rodzinach genealogów? W jaki sposób są one przenoszone pomiędzy pokoleniami? W jaki sposób są pielęgnowane? W badaniach – mających charakter jakościowy – wykorzystano formę krótkiego eseju, przygotowanego przez członków rodzin genealogów. W rodzinach genealogów silnie zarysowane są takie wartości: poczucie przynależności i tożsamości, dbałość o wizerunek rodziny, a także właściwe dla określonej generacji: poczucie „bycia potrzebnym” wśród pokoleń starszych, poczucie bezpieczeństwa wśród dojrzałych dorosłych i wspólną rodzinną przygodą dla najmłodszych. Przekazywane w rodzinnych opowieściach wartości stanowią spoiwo łączące przedstawicieli różnych pokoleń. Wspólne cele w postaci dbałości o wizerunek rodziny, pielęgnowanie poczucie przynależności i tożsamości przyświecają zarówno pokoleniom osób starszych, jak i młodszych. Realizacja tych celów prowadzi również do wzajemnego uczenia się od siebie i wzmacniania poczucia indywidualnej wartości członków rodziny.

Place of publishing:

Wrocław

Publisher:

Zakład Historii Edukacji Instytutu Pedagogiki Uniwersytetu Wrocławskiego

Date issued:

2018

Detailed Type:

journal  
czasopisma (wydawnictwa ciągłe)

Identifier:

oai:repozytorium.uni.wroc.pl:94142   ISSN 2082-9019   e-ISSN 2300-5866

DOI:

10.34616/wwr20181.353.367

Source:

Pdg P 343

Language:

eng

Relation:

Wychowanie w Rodzinie, T. 17 (1/2018)

Is referenced by:

click here to follow the link

Access rights:

Attribution, ShareAlike  
Uznanie autorstwa, Na tych samych warunkach

License:

Creative Commons - Attribution, ShareAlike (CC BY-SA 3.0)   click here to follow the link  
Creative Commons - Uznanie autorstwa, Na tych samych warunkach (CC BY-SA 3.0)   click here to follow the link

Location of original object:

Biblioteka Instytutu Pedagogiki UWr

Autor opisu:

h.w.

Object collections:

Last modified:

Sep 21, 2023

In our library since:

Jan 18, 2019

Number of object content hits:

131

Number of object content views in PDF format

154

All available object's versions:

https://www.repozytorium.uni.wroc.pl/publication/101433

Show description in RDF format:

RDF

Show description in OAI-PMH format:

OAI-PMH (DC)

OAI-PMH (METS)

This page uses 'cookies'. More information