Object

Title: Coping with anxiety in patients undergoing hip replacement

PLMET:

click here to follow the link

Title:

Coping with anxiety in patients undergoing hip replacement

Group publication title:

Polish Journal of Applied Psychology

Creator:

Kocur, Józef   Stecz, Patryk

Subject and Keywords:

temperament   coping behavior   osteoarthritis   anxiety   chronic disease  
choroba przewlekła   temperament   lęk   radzenie sobie z chorobą   koksartroza

Description:

The Polish Journal of Applied Psychology is primarily devoted to original investigations that contribute new knowledge and understanding to all fields of applied psychology. PJAP is mainly interested in publishing empirical articles, where quantitative as well as qualitative analyses of data enhance our understanding of individuals, groups or various social systems and have practical implications within particular contexts. Conceptual or theoretical papers may be accepted if they bring a special contribution into the field for application.  

Wydawane cztery razy w roku czasopismo jest poświęcone publikacji oryginalnych prac badawczych, które przyczyniają się do poszerzenia i pogłębienia wiedzy we wszystkich dziedzinach psychologii stosowanej. W czasopiśmie publikowane są głównie artykuły empiryczne, w których analizy ilościowe, jak również jakościowe, zwiększają możliwość zrozumienia jednostek, grup lub różnych systemów i prowadzą do praktycznych implikacji w poszczególnych kontekstach. Prace teoretyczne oraz koncepcyjne mogą zostać również przyjęte, o ile wnoszą szczególny wkład w sferę zastosowań praktycznych. Prace publikowane są w wersji elektronicznej w języku angielskim w otwartym dostępie, co zwiększa możliwość korzystania z nich na forum międzynarodowym.

Abstract:

Our research aim was to answer whether temperament traits could predict the anxiety experienced by osteoarthritis patients before and after arthroplasty; we analyzed if coping styles moderated the relationship between temperament and perioperative anxiety, and examined the fluctuation of perceived stress and anxiety. In the longitudinal study (N=61, mean age 70.9) we measured temperament traits (EAS-A), coping styles (Brief-COPE) and changes of perceived anxiety (STAI) and stress (PSS-10), before and after arthroplasty. Anxiety and stress decreased significantly after the surgery. Temperament correlated with the anxiety state. Positive correlates were anger, negative affectivity, and fear while negative correlates included sociability and vigor. Regression analyses indicated the predictors of preoperative anxiety which included vigor and negative affectivity. The regression model for the variation of postsurgical anxiety indicated that negative affectivity explained the variance of this variable (R2=0.57). Moderation analyses confirmed that the temperament and anxiety relationship depended on: active coping, acceptance and planning. Vulnerable patients with temperamental emotionality and ineffective coping report heightened perioperative anxiety, while effective coping moderates the temperament and anxiety relationship.  

Celem było określenie, czy cechy temperamentu warunkują nasilenie lęku u osób z chorobą zwyrodnieniową stawu biodrowego przed i po endoprotezoplastyce, zweryfikowanie czy style copingu pośredniczą w ewentualnym związku uwarunkowań temperamentalnych z poziomem lęku oraz ocena fluktuacji lęku i stresu. W badaniu podłużnym (N=61, średnia wieku 70.9) dokonano pomiaru cech temperamentu (EAS-D), stylów radzenia ze stresem (Mini-COPE) oraz zmian w poziomie odczuwanego lęku (STAI) i stresu (PSS-10). Nasilenie lęku i odczuwanego stresu istotnie zmalały, cechy temperamentu korelowały z odczuwanym lękiem. Do dodatnich korelatów należały: złość, niezadowolenie i strach; towarzyskość i aktywność korelowały ujemnie. Metodą analizy regresji wyodrębniono predyktory lęku: aktywność i niezadowolenie. Niezadowolenie wyjaśniało znaczny procent wariancji odczuwanego lęku w czasie rehabilitacji (R2=0,57). Analiza moderacji wykazała, że aktywne radzenie, akceptacja i planowanie wpływały na związek związku temperamentu z lękiem. Cechy temperamentu mają umiarkowany wpływ na nasilenie lęku okołooperacyjnego, chociaż style zaradcze (planowanie, akceptacja, aktywne radzenie) łagodzą negatywny związek uwarunkowań temperamentalnych z odczuwanym lękiem w badanej grupie.

Place of publishing:

Wrocław

Publisher:

Department of Psychology, University of Wrocław   www.psychologia.uni.wroc.pl   Publishing House eBooki.com.pl   www.ebooki.com.pl  
Instytut Psychologii Uniwersytetu Wrocławskiego   www.psychologia.uni.wroc.pl   Wydawnictwo eBooki.com.pl   www.ebooki.com.pl

Contributor:

Kuczyńska, Alicja. Red.   Kuczyńska, Alicja. Ed.

Date issued:

2014

Detailed Type:

article  
artykuł

Format:

application/pdf

Identifier:

oai:repozytorium.uni.wroc.pl:64657   ISSN 2354-0052

Language:

eng

Is part of:

Polish Journal of Applied Psychology Volume 12, Number 2, 2014

Is referenced by:

www.pjap.psychologia.uni.wroc.pl

Access rights:

Attribution, Non-Commercial, ShareAlike  
Uznanie autorstwa, Użycie niekomercyjne, Bez utworów zależnych

License:

Creative Commons - Attribution, Non-Commercial, NoDerivatives (CC BY-NC-ND 4.0)   click here to follow the link  
Creative Commons - Uznanie autorstwa, Użycie niekomercyjne, Bez utworów zależnych (CC BY-NC-ND 4.0)   click here to follow the link

Rights holder:

Copyright by Patryk Stecz, Józef Kocur

Autor opisu:

TK

Object collections:

Last modified:

Sep 12, 2022

In our library since:

Aug 19, 2015

Number of object content hits:

270

Number of object content views in PDF format

336

All available object's versions:

https://www.repozytorium.uni.wroc.pl/publication/65962

Show description in RDF format:

RDF

Show description in OAI-PMH format:

OAI-PMH (DC)

OAI-PMH (METS)

This page uses 'cookies'. More information