Szczegóły obiektu: Warunki (przesłanki) i tryb orzekania w przedmiocie udzielenia skazanemu przez sąd penitencjarny zezwolenia na odbywanie kary pozbawienia wolności w systemie dozoru elektronicznego

PDF
Struktura
Nowa Kodyfikacja Prawa Karnego.

Zobacz także

Używamy plików cookies, by nieustannie zwiększać komfort przeglądania naszej strony internetowej. W celu uzyskania szczegółowych informacji, prosimy o zapoznanie się z dokumentem Polityki Prywatności