Object

Title: Pandemia COVID-19 jako czynnik weryfikujący funkcje państwa w gospodarce

PLMET:

click here to follow the link

Title:

Pandemia COVID-19 jako czynnik weryfikujący funkcje państwa w gospodarce

Alternative title:

The COVID-19 Pandemic as a Factor Verifying the Functions of the State in the Economy

Group publication title:

Acta Universitatis Wratislaviensis. Prawo. 2022, 334. Współczesne funkcje państwa wobec gospodarki : księga jubileuszowa Profesora Tadeusza Kocowskiego

Creator:

Nizioł, Krystyna

ORCID:

0000-0002-3930-8577

Subject and Keywords:

functions of the state   COVID-19 pandemic  
funkcje państwa   pandemia COVID-19

Abstract:

The aim of the study is to show that the performance of specific functions by the state in the economy during crises is a guarantee of socio-economic stability. In the period of the COVID-19 pandemic, it was the state that was expected to apply various forms of intervention in the economy to counteract the effects of this situation. Such measures were taken by many countries, including Poland.  

Celem opracowania jest wykazanie, że pełnienie przez państwo określonych funkcji w gospodarce w okresie kryzysów jest gwarantem stabilności społeczno-gospodarczej. W czasie pandemii COVID-19 to właśnie od państwa oczekiwano bowiem stosowania różnych form interwencji w gospodarce, które miały przeciwdziałać skutkom tej sytuacji. I takie też działania były podejmowane przez wiele państw, w tym Polskę.

Place of publishing:

Wrocław

Publisher:

Wydawnictwo Uniwersytetu Wrocławskiego

Contributor:

Kiczka, Karol. Red.   Małecki, Witold. Red.

Date issued:

2022

Resource Type:

text  
tekst

Detailed Type:

article  
artykuł

Identifier:

oai:repozytorium.uni.wroc.pl:136786   ISSN 0524-4544

DOI:

10.19195/0524-4544.334.37

Source:

PAd P 101182 II

Language:

pol

Abstract Language :

eng

Relation:

Acta Universitatis Wratislaviensis, ISSN 0239-6661, No 4101

WUL Catalog:

click here to follow the link

Access rights:

The use of this material is allowed only with accordance of applicable rules of fair use or other exceptions provided by law, and any broader use requires the permission of the authorized entity  
Korzystanie z tego materiału jest możliwe zgodnie z właściwymi przepisami o dozwolonym użytku lub innych wyjątkach przewidzianych w przepisach prawa, a korzystanie w szerszym zakresie wymaga uzyskania zgody uprawnionego

License:

Making materials available on the basis of the agreement with the owner of the property copyrights  
Udostępnianie na podstawie umowy z właścicielem majątkowych praw autorskich

Rights holder:

Copyright by Wydawnictwo Uniwersytetu Wrocławskiego sp. z o.o., Wrocław 2022   Copyright by CNS

Location of original object:

Biblioteka Wydziału Prawa, Administracji i Ekonomii

Autor opisu:

WR U/PAdal

Object collections:

Last modified:

Mar 17, 2023

In our library since:

Mar 17, 2023

Number of object content hits:

71

Number of object content views in PDF format

74

All available object's versions:

https://www.repozytorium.uni.wroc.pl/publication/146304

Show description in RDF format:

RDF

Show description in OAI-PMH format:

OAI-PMH (DC)

OAI-PMH (METS)

This page uses 'cookies'. More information