Object

Title: Wyzwania logistyczno-organizacyjne w placówce onkologicznej w czasie pandemii COVID-19

PLMET:

click here to follow the link

Title:

Wyzwania logistyczno-organizacyjne w placówce onkologicznej w czasie pandemii COVID-19

Alternative title:

Logistics and organizational challenges in an oncology institution during the COVID-19 pandemic

Creator:

Tańska, Ewa

ORCID:

0000-0001-5940-4112

Subject and Keywords:

COVID-19   cancer center   challenges   pandemic   management   people  
COVID-19   placówka onkologiczna   wyzwania   pandemia   zarządzanie   ludzie

Abstract:

Pandemia COVID-19 zatrzymała świat i przesądziła o potrzebie wprowadzenia zmian. W kryzysie rośnie odpowiedzialność, zwiększają się ryzyka związane z popełnianymi błędami, a także potencjalne skutki zaniechań. Próba odpowiedzi na pytanie, jakie wyzwania logistyczno-organizacyjne występują w różnych obszarach funkcjonowania placówki medycznej, stała się impulsem do podjęcia tematu wyzwań stojących przed placówką onkologiczną. Rozmowy z pracownikami placówki w czasie pandemii wskazały występowanie licznych wyzwań, z którymi na co dzień trzeba stawić czoła, jednak brakuje zestawienia tych wyzwań oraz ewentualnego podziału na obszary występowania. W efekcie wykorzystania jakościowych metod badawczych i stosując scenariusz pogłębionego wywiadu indywidualnego, powstała rozbudowana lista wyzwań logistyczno-organizacyjnych, które autorka pogrupowała ze względu na sześć obszarów występowania: 1) zarządzanie, 2) koordynacja ruchu pacjentów na terenie placówki medycznej, 3) udzielanie świadczeń medycznych, 4) osobowy (ludzie), 5) techniczno-operacyjny i 6) utrzymania czystości. W wywiadach autorka dopytywała o wiele ważnych kwestii, jak: strategia, kluczowe decyzje podejmowane w czasie pandemii, stan bieżący, otoczenie zewnętrzne, zarządzanie zmianą i technologie. Odpowiedzi badanych dopełniły analizę wymienionych i uszeregowanych wyzwań oraz ukazały wieloaspektowość napotykanych przeszkód i istotę wprowadzonych zmian. Uzyskano także odpowiedzi na zadane pytania badawcze, dotyczące kluczowych decyzji dla funkcjonowania placówki onkologicznej czy zastosowania najnowszych technologii.

Place of publishing:

Wrocław

Publisher:

E-Wydawnictwo. Prawnicza i Ekonomiczna Biblioteka Cyfrowa. Wydział Prawa, Administracji i Ekonomii Uniwersytetu Wrocławskiego

Contributor:

Nowak, Wioletta. Red.   Szalonka, Katarzyna. Red.   Kwaśnicki, Witold. Rec.   Światowy, Grażyna. Rec.   Niezgoda, Agnieszka. Rec.   Rudawska, Iga. Rec.   Niemczyk, Agata. Rec.   Witek, Lucyna. Rec.   Gardocka-Jałowiec, Anna. Rec.   Mruk, Henryk. Rec.   Bronkowska, Monika. Rec.

Date issued:

2021

Resource Type:

text  
tekst

Detailed Type:

chapter  
rozdział

Identifier:

oai:repozytorium.uni.wroc.pl:132301   doi:10.34616/142097       ISBN 978-83-66601-61-1 (druk)   ISBN 978-83-66601-62-8 (online)

Language:

pol

Abstract Language :

eng

Relation:

(E-Monografie ; nr 188)

Access rights:

The use of this material is allowed only with accordance of applicable rules of fair use or other exceptions provided by law, and any broader use requires the permission of the authorized entity  
Korzystanie z tego materiału jest możliwe zgodnie z właściwymi przepisami o dozwolonym użytku lub innych wyjątkach przewidzianych w przepisach prawa, a korzystanie w szerszym zakresie wymaga uzyskania zgody uprawnionego

License:

Making materials available on the basis of the agreement with the owner of the property copyrights  
Udostępnianie na podstawie umowy z właścicielem majątkowych praw autorskich

Rights holder:

Copyright by Wydział Prawa, Administracji i Ekonomii Uniwersytetu Wrocławskiego

Autor opisu:

WR U/PAdal

Object collections:

Last modified:

Sep 13, 2023

In our library since:

Dec 14, 2021

Number of object content hits:

75

Number of object content views in PDF format

84

All available object's versions:

https://www.repozytorium.uni.wroc.pl/publication/142097

Show description in RDF format:

RDF

Show description in OAI-PMH format:

OAI-PMH (DC)

OAI-PMH (METS)

This page uses 'cookies'. More information