Object

Title: Prawo więźnia do ochrony zdrowia i godnej śmierci w warunkach tak zwanego dożywocia realnego

PLMET:

click here to follow the link

Title:

Prawo więźnia do ochrony zdrowia i godnej śmierci w warunkach tak zwanego dożywocia realnego

Alternative title:

The prisoner’s right to protect their health and to a dignified death with a special reference to the so-called absolute life imprisonment

Group publication title:

Nowa Kodyfikacja Prawa Karnego, t. 61, 2022

Creator:

Stępniak, Piotr

ORCID:

0000-0001-8828-7031

Subject and Keywords:

prisoner   prison   health care   death in dignity   life imprisonment   conditional release   humanitarianism  
więzień   zakład karny   ochrona zdrowia   godna śmierć   dożywocie bezwzględne   warunkowe przedterminowe zwolnienie   humanitaryzm

Abstract:

The article discusses selected problems of medical care for inmates serving life sentences. The author analyzes the purposefulness of its provision as well as the type and scope regarding the elimination function of this punishment. He indicates that the penalty fulfills such a function in the event that the court restricts the formal request for release for more than 25 years (art. 77 § 2 of the Penal Code). In this context, the author analyzes the issue of realizing the convict’s right to health protection and to a dignified death. The analysis is based on judgments specifying the quantum of the sentence served for 50 years. In the conclusion, he indicates that medical assistance is insufficient and the convicts die in conditions that violate their dignity. The author is in favor of deleting art. 77 § 2 of the Penal Code because it allows courts to impose absolute life imprisonment. He also proposes the conditional early release for humanitarian reasons.  

Autor artykułu przygląda się wybranym problemom opieki medycznej nad osobami odbywającymi kary dożywotniego pozbawienia wolności. Analizuje celowość jej świadczenia, a także rodzaj i zakres w relacji do eliminacyjnej funkcji tej kary. Wskazuje, że taką funkcję kara ta spełnia w przypadku obostrzenia przez sąd meriti formalnej przesłanki do warunkowego przedterminowego zwolnienia ponad 25 lat (art. 77 § 2 k.k.). W takim kontekście analizuje problem realizacji prawa do ochrony zdrowia skazanego oraz godnej śmierci. Analizę opiera na wyrokach określających quantum odbytej kary na lat 50. W konkluzjach wskazuje, że pomoc medyczna jest niewystarczająca, zaś skazani umierają w warunkach naruszających ich godność. Autor opowiada się za wykreśleniem art. 77 § 2 k.k., ponieważ umożliwia on sądom orzekanie kary dożywotniego pozbawienia wolności w formie bezwzględnej. Zgłasza także postulat warunkowego przedterminowego zwolnienia ze względów humanitarnych.

Place of publishing:

Wrocław

Publisher:

Wydawnictwo Uniwersytetu Wrocławskiego

Contributor:

Kalisz, Tomasz. Red.

Date issued:

2022

Resource Type:

text  
tekst

Detailed Type:

article  
artykuł

Identifier:

oai:repozytorium.uni.wroc.pl:136411   ISSN 2084-5065   ISSN 0239-6661

DOI:

10.19195/2084-5065.61.6

Language:

pol

Abstract Language :

eng

Relation:

Acta Universitatis Wratislaviensis, ISSN 0239-666; No 4106

WUL Catalog:

click here to follow the link

Is version of:

Czasopisma Naukowe w Sieci

Access rights:

The use of this material is allowed only with accordance of applicable rules of fair use or other exceptions provided by law, and any broader use requires the permission of the authorized entity  
Korzystanie z tego materiału jest możliwe zgodnie z właściwymi przepisami o dozwolonym użytku lub innych wyjątkach przewidzianych w przepisach prawa, a korzystanie w szerszym zakresie wymaga uzyskania zgody uprawnionego

License:

Making materials available on the basis of the agreement with the owner of the property copyrights  
Udostępnianie na podstawie umowy z właścicielem majątkowych praw autorskich

Rights holder:

Copyright by Wydawnictwo Uniwersytetu Wrocławskiego sp. z o.o., Wrocław 2022   Copyright by CNS

Autor opisu:

WR U/PAdks

Object collections:

Last modified:

Jul 17, 2023

In our library since:

Feb 6, 2023

Number of object content hits:

69

Number of object content views in PDF format

71

All available object's versions:

https://www.repozytorium.uni.wroc.pl/publication/146214

Show description in RDF format:

RDF

Show description in OAI-PMH format:

OAI-PMH (DC)

OAI-PMH (METS)

This page uses 'cookies'. More information