Object

Title: Finansowanie zadań publicznych samorządów zaufania publicznego — realizacja założenia racjonalnego prawodawcy czy utrzymywanie stanu bezprawności?

PLMET:

click here to follow the link

Title:

Finansowanie zadań publicznych samorządów zaufania publicznego — realizacja założenia racjonalnego prawodawcy czy utrzymywanie stanu bezprawności?

Alternative title:

Financing public duties of public trust associations — a realisation of a rational legislator rule or maintaining a state of lawlessness?

Creator:

Sołtys, Bogusław

ORCID:

0000-0002-8359-7732

Subject and Keywords:

public duties   associations of public trust professions   financing public duties of public trust associations   members’ subscriptions   duty of affiliation to public trust association  
zadanie publiczne   samorządy zawodów zaufania publicznego   finansowanie zadań publicznych samorządów zaufania publicznego   składki członkowskie   obowiązek przynależności do samorządu zaufania publicznego

Description:

Tyt. tomu: Założenie racjonalnego prawodawcy w polskim porządku prawnym. Księga Jubileuszowa z okazji siedemdziesięciopięciolecia Wydziału Prawa, Administracji i Ekonomii Uniwersytetu Wrocławskiego

Abstract:

The state has an inalienable duty to finance all public duties from public resources. It cannot be relieved of this duty by enabling the associations of public trust professions to constitute and collect members’ subscriptions related to compulsory affiliation to the association. The mechanism of financing the public duties from members’ subscriptions is de facto a form of an implicit tax existing with the omission of constitutional guarantees of tax law. This leads to violation of a constitutional guarantee of efficiency and the reliability of public institutions, since it transfers the decision to allocate or not to allocate specific funds to realise the delegated public duties to private entities. According to the idea of the rational legislator, issuing administrative decisions or supervision over the proper execution of a public trust profession should be dependent on the associations’ inner acts constituting the amount of the subscription. Violation of the obligatory rules of financing the public duties from public resources is visible especially within the example of the attorney-at-law association, which for years has been omitted in the yearly budget acts, even though one of the statutory public resources meant to finance the duties of this association are subsidies and bailouts.  

Państwo ma niezbywalny obowiązek finansowania ze środków publicznych wszystkich zadań publicznych. Od tego obowiązku nie może zwolnić się, umożliwiając samorządom zawodów zaufania publicznego kształtowanie i pobieranie składek członkowskich związanych z przymusową przynależnością do samorządu. Mechanizm finansowania zadań publicznych ze składek członkowskich stanowi de facto formę ukrytego opodatkowania istniejącą z pominięciem konstytucyjnych gwarancji prawa daninowego. Prowadzi także do naruszenia konstytucyjnej gwarancji sprawności i rzetelności działania wszystkich instytucji publicznych, ponieważ przerzuca w istocie na podmioty prywatne decyzję o przeznaczeniu lub nieprzeznaczeniu określonych środków finansowych na realizację powierzonych im zadań publicznych. Zgodnie z ideą racjonalnego prawodawcy wydawanie decyzji administracyjnych czy nadzór nad należytym wykonywaniem zawodów zaufania publicznego nie powinny być uzależnione od uchwał samorządowych ustalających wysokość składek członkowskich. Naruszenie obowiązujących reguł finansowania zadań publicznych ze środków publicznych widoczne jest zwłaszcza na przykładzie samorządu radców prawnych, który od lat pomijany jest w ustawach budżetowych, mimo że jednym z ustawowo określonych źródeł finansowania zadań tego samorządu są dotacje i subwencje.

Place of publishing:

Wrocław

Publisher:

Wydawnictwo Uniwersytetu Wrocławskiego

Contributor:

Jabłoński, Mariusz. Red.   Jarosz-Żukowska, Sylwia. Red.

Date issued:

2020

Date copyrighted:

2020

Resource Type:

text  
tekst

Detailed Type:

czasopisma (wydawnictwa ciągłe)   artykuł

Identifier:

oai:repozytorium.uni.wroc.pl:110313   ISSN 0239-6661   ISSN 0137-1134

DOI:

10.19195/0137-1134.120.41

Language:

pol   eng

Relation:

Acta Universitatis Wratislaviensis, ISSN 0239-6661, No 3978. Przegląd Prawa i Administracji 2020, 120, cz. 1, s. 561-574

WUL Catalog:

click here to follow the link

Is version of:

Czasopisma Naukowe w Sieci (CNS)

Access rights:

The use of this material is allowed only with accordance of applicable rules of fair use or other exceptions provided by law, and any broader use requires the permission of the authorized entity  
Korzystanie z tego materiału jest możliwe zgodnie z właściwymi przepisami o dozwolonym użytku lub innych wyjątkach przewidzianych w przepisach prawa, a korzystanie w szerszym zakresie wymaga uzyskania zgody uprawnionego

License:

Making materials available on the basis of the agreement with the owner of the property copyrights  
Udostępnianie na podstawie umowy z właścicielem majątkowych praw autorskich

Rights holder:

Copyright by Wydawnictwo Uniwersytetu Wrocławskiego Sp. z o.o.

Location of original object:

Biblioteka Wydziału Prawa, Administracji i Ekonomii

Object collections:

Last modified:

Jul 19, 2023

In our library since:

Aug 3, 2020

Number of object content hits:

97

Number of object content views in PDF format

103

All available object's versions:

https://www.repozytorium.uni.wroc.pl/publication/120232

Show description in RDF format:

RDF

Show description in OAI-PMH format:

OAI-PMH (DC)

OAI-PMH (METS)

This page uses 'cookies'. More information