Object

Title: Teoretycznoprawne aspekty edukacji jako dobra publicznego w kontekście tendencji prywatyzacyjnych i urynkowienia szkolnictwa

PLMET:

click here to follow the link

Title:

Teoretycznoprawne aspekty edukacji jako dobra publicznego w kontekście tendencji prywatyzacyjnych i urynkowienia szkolnictwa

Creator:

Blicharz, Jolanta   Raszewska-Skałecka, Renata

ORCID:

0000-0002-4581-8629   0000-0001-7467-5703

Subject and Keywords:

education   higher education   privatization   marketization   public good   global public good   university  
edukacja   szkolnictwo wyższe   prywatyzacja   urynkowienie   dobro publiczne   globalne dobro publiczne   uniwersytet

Abstract:

Stopniowo postępujący proces globalizacji, któremu towarzyszy rozwój doktryny neoliberalizmu ekonomicznego, stał się powodem reform i przeobrażeń systemów edukacji wielu krajów, w tym również w Polsce. Jednocześnie wyłanianie się globalnego rynku „usług edukacyjnych” rodzi nowe problemy związane z zaklasyfikowaniem edukacji, zwłaszcza na poziomie wyższym jako dobra publicznego. Ukazuje to w nowym świetle całą złożoność problematyki związanej z edukacją, która współcześnie coraz częściej jawi się jako sektor gospodarki, którego cele i sposoby działania są dostosowane do wymagań konkurencji gospodarczej. W rzeczywistości poddanie edukacji coraz bardziej utylitarnej logice powoduje to, iż jej celem jest wykształcenie przedsiębiorczego obywatela i pracownika, potrafiącego generować nowe i dodane wartości ekonomiczne.

Place of publishing:

Wrocław

Publisher:

Wydawnictwo Uniwersytetu Wrocławskiego

Contributor:

Pierzchała, Ewa. Rec.   Szreniawski, Piotr. Rec.

Date issued:

2022

Resource Type:

text  
tekst

Detailed Type:

book  
książka

Identifier:

oai:repozytorium.uni.wroc.pl:136467   ISBN:978-83-229-3807-2

DOI:

10.19195/978-83-229-3807-2

Language:

pol

Relation:

(E-Monografie ; nr 202)   (Prace Naukowe Wydziału Prawa, Administracji i Ekonomii Uniwersytetu Wrocławskiego)

WUL Catalog:

click here to follow the link

Access rights:

The use of this material is allowed only with accordance of applicable rules of fair use or other exceptions provided by law, and any broader use requires the permission of the authorized entity  
Korzystanie z tego materiału jest możliwe zgodnie z właściwymi przepisami o dozwolonym użytku lub innych wyjątkach przewidzianych w przepisach prawa, a korzystanie w szerszym zakresie wymaga uzyskania zgody uprawnionego

License:

Making materials available on the basis of the agreement with the owner of the property copyrights  
Udostępnianie na podstawie umowy z właścicielem majątkowych praw autorskich

Rights holder:

Copyright by Jolanta Blicharz, Renata Raszewska-Skałecka

Autor opisu:

WR U/PAdal

Object collections:

Last modified:

May 22, 2023

In our library since:

Feb 16, 2023

Number of object content hits:

143

Number of object content views in PDF format

153

All available object's versions:

https://www.repozytorium.uni.wroc.pl/publication/145722

Show description in RDF format:

RDF

Show description in OAI-PMH format:

OAI-PMH (DC)

OAI-PMH (METS)

This page uses 'cookies'. More information