Object

Title: Higher Education – between Utopian Vision and Reality ; Szkolnictwo wyższe – między utopijną wizją a rzeczywistością

PLMET:

click here to follow the link

Title:

Higher Education – between Utopian Vision and Reality  
Szkolnictwo wyższe – między utopijną wizją a rzeczywistością

Creator:

Pląsek, Rafał

Subject and Keywords:

higher education   education system  
szkolnictwo wyższe   system edukacji

Abstract:

The Polish socio-economic discourse seems to be the prevailing belief that completion of higher education is a main condition of satisfactory employment. The value of university education in itself, and the consequences, which may result in it for the development of the young man, are often overlooked. The purpose of this paper is an attempt to respond to criticism of the current system of the Polish higher education. The author responded to the most common criticisms describing the current functioning of the sector. Then analyzed the Polish legislation regulating the functioning of the higher education sector and finds in them the references to postulates of neoliberal ideology. The culmination of this study are the critical reflections on the condition of Polish higher education, combined with – perhaps utopian – proposals directions of changes.  

W polskim dyskursie społeczno-gospodarczym zdaje się dominować przeświadczenie, że ukończenie studiów wyższych to przede wszystkim warunek znalezienia satysfakcjonującego zatrudnienia. Wartość wykształcenia uniwersyteckiego samego w sobie oraz następstwa, jakimi skutkować może ono dla rozwoju młodego człowieka, często są pomijane. Celem niniejszego tekstu jest próba odpowiedzi na aktualną krytykę polskiego systemu szkolnictwa wyższego. Autor odniósł się do powszechnych w dyskursie opinii opisujących kondycję tego sektora. Następnie zanalizował polskie ustawodawstwo regulujące funkcjonowanie szkolnictwa wyższego oraz wskazał na powiązania z postulatami neoliberalnymi. Zwieńczeniem pracy jest próba krytycznego namysłu nad stanem polskiego szkolnictwa wyższego, połączona z – być może utopijnymi – propozycjami podstawowych kierunków przemian.

Place of publishing:

Wrocław

Publisher:

Instytut Pedagogiki Uniwersytetu Wrocławskiego

Contributor:

Gromysz, Jowita. Red.   Włodarczyk, Rafał. Red.

Date issued:

2016

Format:

application/pdf

Identifier:

oai:repozytorium.uni.wroc.pl:78789   ISBN 978-83-62618-23-1

DOI:

10.34616/22.19.114

Language:

pol

Relation:

Utopia a edukacja, T.1, s. 175-184.

Rights holder:

Copyright by Rafał Pląsek

Location of original object:

Biblioteka Instytutu Pedagogiki UWr

Autor opisu:

h.w.

Object collections:

Last modified:

Mar 13, 2023

In our library since:

Feb 1, 2017

Number of object content hits:

140

Number of object content views in PDF format

151

All available object's versions:

https://www.repozytorium.uni.wroc.pl/publication/81203

Show description in RDF format:

RDF

Show description in OAI-PMH format:

OAI-PMH (DC)

OAI-PMH (METS)

This page uses 'cookies'. More information