Object

Title: Koalicje gabinetowe w Polsce. Ryzykowna gra partii dopełniających

PLMET:

click here to follow the link

Title:

Koalicje gabinetowe w Polsce. Ryzykowna gra partii dopełniających

Alternative title:

Cabinet coalitions in Poland. A gamble of junior parties

Creator:

Kozierska, Joanna

Subject and Keywords:

cabinet coalitions   senior parties   junior parties   party system   Poland  
koalicje gabinetowe   partie inicjujące   partie dopełniające   system partyjny   Polska

Abstract:

From the early 1990s, the Polish party system was characterised by extreme instability. At that time, many new but mostly relatively small parties were formed. The duration of their functioning was quite limited. And although the situation has stabilised somewhat over time – since 2005 we have seen the dominance of two formations in the parliamentary arena: Civic Platform and Law and Justice – one can still observe the emergence of more new parties. The number of parties in the Sejm and the distribution of votes among the electorate mean that the winners of the elections do not manage to govern unassisted and have to look for coalition partners to ensure stable governments. As many as seventeen of the twenty cabinets that have been formed in Poland since 1991 should be considered coalition cabinets. They consisted of six entities that we can describe as senior and twelve junior parties. The chapter answers the questions of what the costs of joining coalition governments entail and how risky it is to take on the role of a coalition partner of the big players.  

Od początku lat dziewięćdziesiątych XX wieku polski system partyjny charakteryzował się wielką niestabilnością. Powstawało wówczas wiele nowych, ale przede wszystkim stosunkowo małych partii. Czas ich funkcjonowania był dość ograniczony. I choć z czasem sytuacja uległa pewnej stabilizacji, a od 2005 roku obserwujemy dominację na arenie parlamentarnej dwóch ugrupowań: Platformy Obywatelskiej i Prawa i Sprawiedliwości, to nadal można zaobserwować powstawanie kolejnych nowych partii. Liczba partii w Sejmie oraz rozkład głosów wśród elektoratu powodują, iż zwycięzcom wyborów nie udaje się rządzić samodzielnie i, aby zapewnić sobie możliwość stabilnych rządów, muszą szukać partnerów koalicyjnych. Aż siedemnaście z dwudziestu gabinetów, które powstały w Polsce od 1991 roku, należy uznać za gabinety koalicyjne. W ich skład wchodziło sześć podmiotów, które możemy określić jako inicjujące oraz dwanaście podmiotów dopełniających. Rozdział odpowiada na pytania, jakie koszty niesie za sobą przystąpienie do rządów koalicyjnych oraz jak ryzykowne jest przyjęcie na siebie roli partnera koalicyjnego dużych podmiotów.

Place of publishing:

Wrocław

Publisher:

Instytut Politologii Uniwersytetu Wrocławskiego

Contributor:

Alberski, Robert. Redaktor   Żukiewicz, Przemysław. Redaktor

Date issued:

2022

Resource Type:

text  
tekst

Detailed Type:

chapter  
rozdział

Identifier:

oai:repozytorium.uni.wroc.pl:136593   doi:10.34616/145429       ISBN:978-83-960216-4-9

Language:

pol

Access rights:

Attribution  
Uznanie autorstwa

License:

Creative Commons - Attribution (CC BY 4.0)   click here to follow the link  
Creative Commons - Uznanie autorstwa (CC BY 4.0)   click here to follow the link

Rights holder:

Copyright by Institute of Political Science of the University of Wrocław  
Copyright by Instytut Politologii Uniwersytetu Wrocławskiego

Object collections:

Last modified:

Mar 15, 2023

In our library since:

Mar 7, 2023

Number of object content hits:

64

Number of object content views in PDF format

67

All available object's versions:

https://www.repozytorium.uni.wroc.pl/publication/145429

Show description in RDF format:

RDF

Show description in OAI-PMH format:

OAI-PMH (DC)

OAI-PMH (METS)

This page uses 'cookies'. More information