Object

Title: Cyfrowy dostęp do informacji i danych o funkcjonowaniu państwa a prawo do informacji jako prawo człowieka

PLMET:

click here to follow the link

Title:

Cyfrowy dostęp do informacji i danych o funkcjonowaniu państwa a prawo do informacji jako prawo człowieka

Alternative title:

Digital access to information and data on the functioning of the state and the right to information as a human right

Group publication title:

Otwarte dane i ich ponowne wykorzystywanie w prawie polskim : wybrane zagadnienia

Creator:

Żyła, Łukasz

Subject and Keywords:

access to information   open data   digital government   digital information   right to information   polish legislation  
dostęp do informacji   otwarte dane   administracja cyfrowa   informacja cyfrowa   prawo do informacji   polskie ustawodawstwo

Abstract:

The right to information and the concept of information itself are nowadays the subject of interest of many scientific disciplines dealing with human rights, constitutional law, administrative law, but also (in the context of the development of information society) information technology. In this article, subjecting to a critical analysis of the existing literature in this area, I intend to put forward a thesis on the significant influence of the forms and modes of digital access to information on the functioning of the state on the realisation of the right to information as a human right, and to make a general analysis of the provisions regulating this issue.  

Prawo do informacji oraz samo pojęcie informacji stanowią współcześnie przedmiot zainteresowania wielu dyscyplin naukowych zajmujących się prawami człowieka, prawem konstytucyjnym, prawem administracyjnym, ale także (w kontekście rozwoju społeczeństwa informacyjnego) technologią informacyjną. W niniejszym artykule, poddając krytycznej analizie dotychczasową literaturę z tego zakresu, zamierzam postawić tezę o istotnym wpływie form i trybów cyfrowego dostępu do informacji na funkcjonowanie państwa w zakresie realizacji prawa do informacji jako prawa człowieka, a także dokonać ogólnej analizy przepisów regulujących tę kwestię.

Place of publishing:

Wrocław

Publisher:

E-Wydawnictwo. Prawnicza i Ekonomiczna Biblioteka Cyfrowa. Wydział Prawa, Administracji i Ekonomii Uniwersytetu Wrocławskiego

Contributor:

Bernaczyk, Michał. Red.   Suwaj, Robert. Rec.   Szostek, Dariusz. Rec.

Date issued:

2021

Resource Type:

text  
tekst

Detailed Type:

chapter  
rozdział

Format:

application/pdf

Identifier:

oai:repozytorium.uni.wroc.pl:134104   doi:10.34616/144504       ISBN:978-83-66601-81-9 (druk)   ISBN:978-83-66601-82-6 (online)

Language:

pol

Abstract Language :

eng

Relation:

(Prace Naukowe Wydziału Prawa, Administracji i Ekonomii Uniwersytetu Wrocławskiego)   (E-Monografie ; nr 198)

Access rights:

The use of this material is allowed only with accordance of applicable rules of fair use or other exceptions provided by law, and any broader use requires the permission of the authorized entity  
Korzystanie z tego materiału jest możliwe zgodnie z właściwymi przepisami o dozwolonym użytku lub innych wyjątkach przewidzianych w przepisach prawa, a korzystanie w szerszym zakresie wymaga uzyskania zgody uprawnionego

License:

Making materials available on the basis of the agreement with the owner of the property copyrights  
Udostępnianie na podstawie umowy z właścicielem majątkowych praw autorskich

Rights holder:

Copyright by Wydział Prawa, Administracji i Ekonomii Uniwersytetu Wrocławskiego

Autor opisu:

WR U/PAdal

Object collections:

Last modified:

Sep 11, 2023

In our library since:

Jul 18, 2022

Number of object content hits:

66

Number of object content views in PDF format

70

All available object's versions:

https://www.repozytorium.uni.wroc.pl/publication/144504

Show description in RDF format:

RDF

Show description in OAI-PMH format:

OAI-PMH (DC)

OAI-PMH (METS)

This page uses 'cookies'. More information