Object

Title: The cooperation of parents and teachers is a factor conditioning the effectiveness of schoolwork (with particular emphasis on early education) – theoretical perspective ; Współpraca rodziców i nauczycieli czynnikiem warunkującym efektywność pracy szkoły (ze szczególnym uwzględnieniem edukacji wczesnoszkolnej)- perspektywa teoretyczna

PLMET:

click here to follow the link

Title:

The cooperation of parents and teachers is a factor conditioning the effectiveness of schoolwork (with particular emphasis on early education) – theoretical perspective  
Współpraca rodziców i nauczycieli czynnikiem warunkującym efektywność pracy szkoły (ze szczególnym uwzględnieniem edukacji wczesnoszkolnej)- perspektywa teoretyczna

Creator:

Musiał, Ewa

ORCID:

0000-0001-7710-2265

Subject and Keywords:

parents   teachers   student   school   cooperation  
rodzice   nauczyciele   uczeń   szkoła   współpraca

Abstract:

The family is a very important indicator of children’s educational opportunities, often even a decisive factor. The school, in order to be a friendly, modern, and safe place, conducive to the full development of students, in order to successfully carry out its tasks, must somehow “convince” parents who will contribute to the atmosphere of the facility, cooperate with the management, educators, teachers, will follow the same pattern, and always keep in mind the good of the child. The cooperation of teachers and parents is generally understood as the performance of joint actions by them, serving the selection and well-being of individual students and the class in general. The cooperation of the school and the family is conducive to a better knowledge and understanding of students by teachers and parents, re-evaluation of attitudes of teachers and parents, taking into account the correct educational approach, providing mutual assistance, and creating a mutual educational atmosphere at school and at home.  

Rodzina jest bardzo ważnym wyznacznikiem szans edukacyjnych dzieci, często nawet czynnikiem decydującym. Szkoła zaś, aby być miejscem przyjaznym, nowoczesnym i bezpiecznym, sprzyjającym pełnemu rozwojowi uczniów, aby skutecznie realizować swoje zadania, musi niejako „przekonać” do siebie rodziców, którzy współtworzyć będą atmosferę, klimat placówki, współpracować z dyrekcją, wychowawcami, nauczycielami, będą podążać tą samą drogą i mieć na uwadze zawsze dobro dziecka. Współdziałanie nauczycieli i rodziców rozumiane jest na ogół jako wykonywanie przez nich wspólnych działań, służących dobru i pomyślności poszczególnych uczniów i ogółu klasy. Współpraca szkoły i rodziny sprzyja lepszemu poznaniu i rozumieniu uczniów przez nauczycieli i rodziców, przewartościowaniu postaw nauczycieli i rodziców, uwzględnianiu właściwego podejścia wychowawczego, udzielaniu sobie wzajemnej pomocy, stworzeniu wzajemnej atmosfery wychowawczej w szkole i w domu.

Place of publishing:

Wrocław

Publisher:

EDUsfera. Ewa Jurczyk-Romanowska

Date issued:

2019

Detailed Type:

article  
artykuł

Identifier:

oai:repozytorium.uni.wroc.pl:133486   ISSN 2082-9019   e-ISSN 2300-5866

DOI:

10.34616/wwr.2019.2.257.271

Source:

Pdg P 343

Language:

pol

Relation:

Wychowanie w Rodzinie, T. 21 (2/2019)

Is referenced by:

click here to follow the link

Access rights:

Attribution, ShareAlike  
Uznanie autorstwa, Na tych samych warunkach

License:

Attribution-ShareAlike 4.0 International (CC BY-SA 4.0)  
Creative Commons - Uznanie autorstwa, Na tych samych warunkach (CC BY-SA 4.0)

Location of original object:

Biblioteka Instytutu Pedagogiki UWr

BCUWr:

z.m

Autor opisu:

z.m

Object collections:

Last modified:

Mar 28, 2022

In our library since:

Feb 10, 2022

Number of object content hits:

1 749

Number of object content views in PDF format

1756

All available object's versions:

https://www.repozytorium.uni.wroc.pl/publication/142759

Show description in RDF format:

RDF

Show description in OAI-PMH format:

OAI-PMH (DC)

OAI-PMH (METS)

This page uses 'cookies'. More information