Object

Title: Openness of students relations with parents and teachers ; Otwartość uczniów w relacjach z rodzicami i nauczycielami

PLMET:

click here to follow the link

Title:

Openness of students relations with parents and teachers  
Otwartość uczniów w relacjach z rodzicami i nauczycielami

Creator:

Samujło, Małgorzata Agnieszka   Sokołowska-Dzioba, Teresa

Subject and Keywords:

pupils   parents   teachers   parental attitudes   openness  
uczeń   rodzice   nauczyciele   postawy rodzicielskie   otwartość

Abstract:

Aim: The aim of the undertaken research was to diagnose the students’ perception of the level of openness in relationships established in the family and school environment. Methods: The research was carried out among students of general secondary schools. The results were collected based on the Parental Attitude Scale in the study of M. Plopa (version for the youth) and the questionnaire for the diagnosis of openness developed on the basis of the dimensions distinguished by D. W. Johnson. Results: The obtained results indicate to what extent students show openness in interpersonal contacts in the family and school environments. Students recognized the importance of openness in communication. They emphasized that it promotes the development of relationships and were able to determine its usefulness. Many students did not manage to connect the messages they conveyed with past experiences. Most of the respondents incorrectly stated that one should always be open and not according to the situations in which they participate. Conclusions: Among students who perceived the average intensity of positive attitudes of mothers and fathers, the level of openness in relations with parents and teachers is diversified. Adequate openness in communication allows for maintaining the equivalence of subjects of interaction in multidimensional relationships between parents – children and teachers – students. It provides partnership in dialogue, conditioning proper communication in the process of education.  

Cel: Celem podjętych badań uczyniono określenie postrzegania przez uczniów poziomu otwartości w relacjach nawiązywanych w środowisku rodzinnym i szkolnym. Metody: Badania przeprowadzono wśród uczniów liceów ogólnokształcących na podstawie Skali Postaw Rodzicielskich w opracowaniu M. Plopy (wersja dla młodzieży) oraz kwestionariusza do diagnozowania otwartości uwzględniającego wymiary wyodrębnione przez D. W. Johnsona. Wyniki: Uzyskane wyniki wskazują, w jakim zakresie uczniowie przejawiają otwartość w kontaktach interpersonalnych w środowisku rodzinnym i szkolnym. Uczniowie dostrzegali znaczenie otwartości w porozumiewaniu się. Podkreślali, że sprzyja ona rozwojowi relacji oraz potrafili określić jej pożyteczność. Znaczna część uczniów nie radziła sobie z wiązaniem przekazywanych komunikatów z doświadczeniami z przeszłości. Badani w większości błędnie stwierdzali, że należy być zawsze otwartym, a nie stosownie do sytuacji, w których uczestniczą.Wnioski: Wśród licealistów, którzy spostrzegali przeciętne nasilenie pozytywnych postaw matek i ojców, zróżnicowany jest poziom otwartości w relacjach z rodzicami i nauczycielami. Adekwatna otwartość w komunikacji pozwala na zachowanie równoważności podmiotów interakcji w wielowymiarowych relacjach rodzice – dzieci i nauczyciele – uczniowie. Zapewnia partnerstwo w dialogu, warunkujące prawidłowe porozumiewanie się w procesie wychowania.

Place of publishing:

Wrocław

Publisher:

Instytut Pedagogiki Uniwersytetu Wrocławskiego

Date issued:

2019

Detailed Type:

journal  
czasopisma (wydawnictwa ciągłe)

Identifier:

oai:repozytorium.uni.wroc.pl:107125   ISSN 2082-9019   e-ISSN 2300-5866

DOI:

doi:10.34616/wwr.2019.1.195.206

Source:

Pdg P 343

Language:

pol

Relation:

Wychowanie w Rodzinie, T. 20 (1/2019)

Is referenced by:

click here to follow the link

Access rights:

Attribution, ShareAlike  
Uznanie autorstwa, Na tych samych warunkach

License:

Creative Commons - Attribution, ShareAlike (CC BY-SA 3.0)   click here to follow the link  
Creative Commons - Uznanie autorstwa, Na tych samych warunkach (CC BY-SA 3.0)   click here to follow the link

Location of original object:

Biblioteka Instytutu Pedagogiki UWr

Autor opisu:

h.w.

Object collections:

Last modified:

Mar 28, 2022

In our library since:

Feb 21, 2020

Number of object content hits:

349

Number of object content views in PDF format

366

All available object's versions:

https://www.repozytorium.uni.wroc.pl/publication/115830

Show description in RDF format:

RDF

Show description in OAI-PMH format:

OAI-PMH (DC)

OAI-PMH (METS)

This page uses 'cookies'. More information