Object

Title: Dopuszczalność przeprowadzenia rozprawy pod nieobecność oskarżonego lub obrońcy na podstawie art. 378a k.p.k. w kontekście konstytucyjnego prawa do obrony

PLMET:

click here to follow the link

Title:

Dopuszczalność przeprowadzenia rozprawy pod nieobecność oskarżonego lub obrońcy na podstawie art. 378a k.p.k. w kontekście konstytucyjnego prawa do obrony

Alternative title:

Admissibility of holding a hearing in the absence of the defendant and defence councel pursuant to article 378a of the Criminal Procedure Code in the context of the constitutional right to defence

Creator:

Marcia, Michalina

ORCID:

0000-0002-7872-8507

Subject and Keywords:

right to defence   defendant   principle of proportionality   right to be present   access to lawyer  
prawo do obrony   oskarżony   zasada proporcjonalności   prawo do obecności   dostęp do adwokata

Abstract:

The amendment from 19th July 2019 introduced to the criminal procedure code article 378a, which allows conducting the trial and the hearing of evidence in the absence of both defendant and defence councel, also in the event that the absence is excused. This regulation, whose intended purpose was to streamline the course of proceedings, raises far-reaching concerns, taking into account the constitutional right to defence. The aim of the study is to analyse the compliance of the introduced amendment with article 42 section 2 and article 31 section 3 of the Constitution, as well as to indicate the consequences of introducing the provision in relation to the process of applying law.  

Nowelizacją z 19 lipca 2019 roku wprowadzono do kodeksu postępowania karnego art. 378a, który dopuszcza możliwość przeprowadzenia rozprawy oraz podjęcie czynności dowodowych pod nieobecność oskarżonego i obrońcy, również, gdy nieobecność ta ma charakter usprawiedliwiony. Ta regulacja, mająca w założeniu usprawnić przebieg postępowania, budzi jednak daleko idące wątpliwości, zważywszy na konstytucyjne prawo do obrony. Celem opracowania jest analiza zgodności wprowadzonej zmiany w art. 42 ust. 2 oraz art. 31 ust. 3 ustawy zasadniczej, a także wskazanie konsekwencji wprowadzenia omawianego przepisu względem procesu stosowania prawa.

Place of publishing:

Wrocław

Publisher:

Wydawnictwo Uniwersytetu Wrocławskiego

Contributor:

Jabłoński, Mariusz. Red.   Tomanek, Artur. Red.

Date issued:

2021

Resource Type:

text  
tekst

Detailed Type:

article  
artykuł

Identifier:

oai:repozytorium.uni.wroc.pl:131786   ISSN 0239-6661   ISSN 0137-1134

DOI:

10.19195/0137-1134.124.13

Language:

pol

Abstract Language :

eng

Relation:

Acta Universitatis Wratislaviensis, ISSN 0239-6661, No 4049. Przegląd Prawa i Administracji, ISSN 0137-1134, 2021, 124, s. 175-191

WUL Catalog:

click here to follow the link

Access rights:

The use of this material is allowed only with accordance of applicable rules of fair use or other exceptions provided by law, and any broader use requires the permission of the authorized entity  
Korzystanie z tego materiału jest możliwe zgodnie z właściwymi przepisami o dozwolonym użytku lub innych wyjątkach przewidzianych w przepisach prawa, a korzystanie w szerszym zakresie wymaga uzyskania zgody uprawnionego

License:

Making materials available on the basis of the agreement with the owner of the property copyrights  
Udostępnianie na podstawie umowy z właścicielem majątkowych praw autorskich

Rights holder:

Copyright by Wydawnictwo Uniwersytetu Wrocławskiego Sp. z o.o.

Location of original object:

Biblioteka Wydziału Prawa, Administracji i Ekonomii

Object collections:

Last modified:

Jul 19, 2023

In our library since:

Nov 26, 2021

Number of object content hits:

43

Number of object content views in PDF format

48

All available object's versions:

https://www.repozytorium.uni.wroc.pl/publication/142187

Show description in RDF format:

RDF

Show description in OAI-PMH format:

OAI-PMH (DC)

OAI-PMH (METS)

This page uses 'cookies'. More information