Object

Title: Minimalne gwarancje prawa do rzetelnego procesu karnego w początkowym etapie ścigania

PLMET:

click here to follow the link

Title:

Minimalne gwarancje prawa do rzetelnego procesu karnego w początkowym etapie ścigania

Alternative title:

Minimum guarantees of the right to a fair criminal trial at the initial stage of prosecution

Creator:

Cora, Łukasz

ORCID:

0000-0003-0884-9685

Subject and Keywords:

advocate   access to a defense lawyer   fair trial   suspect person   detention  
adwokat   dostęp do obrońcy   rzetelny proces karny   zatrzymanie   podejrzany

Description:

Czasopismo naukowe „Folia Iuridica Universitatis Wratislaviensis” ukazuje się od 2012 roku (do numeru vol. 3 no. 2/2014 ukazywało się pod tytułem „Folia Iuridica Wratislaviensis” ISSN 2299-8322). Zakres tematyczny tekstów obejmuje szeroko rozumiane zagadnienia z zakresu prawa publicznego i prywatnego, a także z historii i teorii prawa.  
Vol. 3, no 2 (2014) ukazał się jako ostatni w serii Prace Naukowe Wydziału Prawa, Administracji i Ekonomii Uniwersytetu Wr  
Streszcz. w jęz. ang.

Abstract:

The purpose of the article is to present the minimum standards of the right of access to a lawyer at the earliest stages of criminal proceedings. Improving access to the lawyer in the Polish Code of Criminal Procedure by empowering the suspect to take advantage of this fundamental procedural guarantee has an impact, on the one hand, on the implementation of the principle of the right to defense by extending it to every person against whom criminal prosecution is directed. On the other hand, on increasing the standard of the right to a fair criminal trial. The implementation of the relevant changes to the rights resulting from Directive 2013/48/EU is intended to adjust the Polish Code of Criminal Procedure to the convention standard of human rights protection resulting from the International Covenant on Civil and Political Rights, the European Convention on Human Rights and Fundamental Freedoms, and the Charter of Fundamental Rights of the European Union.  

Celem artykułu jest przedstawienie zagadnienia minimalnych standardów w zakresie prawa dostępu do adwokata na najwcześniejszym etapie postępowania karnego. Wzmocnienie dostępu w polskim k.p.k. poprzez uprawnienie osoby podejrzanej do skorzystania z tej fundamentalnej gwarancji procesowej ma wpływ z jednej strony na urzeczywistnienie zasady prawa do obrony poprzez objęcie jej zakresem każdej osoby, wobec której ukierunkowane zostały czynności mające na celu ściganie karne, z drugiej na zwiększenie standardu prawa do rzetelnego procesu karnego. Wdrożenie stosownych zmian praw wynikających z dyrektywy 2013/48/UE ma dostosować polski kodeks postępowania karnego do konwencyjnego standardu ochrony prawa człowieka wynikającego z Międzynarodowego Paktu Praw Obywatelskich i Politycznych, europejskiej Konwencji o ochronie praw człowieka i podstawowych wolności oraz Karty praw podstawowych Unii Europejskiej.

Place of publishing:

Wrocław

Publisher:

E-Wydawnictwo. Prawnicza i Ekonomiczna Biblioteka Cyfrowa. Wydział Prawa, Administracji i Ekonomii Uniwersytetu Wrocławskiego

Contributor:

Górnicki, Leonard. Red.

Date issued:

2020

Detailed Type:

journal  
czasopisma online   dokument elektroniczny

Identifier:

oai:repozytorium.uni.wroc.pl:123607   ISSN 2450-3932

DOI:

10.34616/fiuw.2020.2.267.289

Language:

pol   eng

Relation:

(Prace Naukowe Wydziału Prawa, Administracji i Ekonomii Uniwersytetu Wrocławskiego)

WUL Catalog:

click here to follow the link

Is referenced by:

www.fiw.prawo.uni.wroc.pl

Replaces:

Folia Iuridica Wratislaviensis

Access rights:

The use of this material is allowed only with accordance of applicable rules of fair use or other exceptions provided by law, and any broader use requires the permission of the authorized entity  
Korzystanie z tego materiału jest możliwe zgodnie z właściwymi przepisami o dozwolonym użytku lub innych wyjątkach przewidzianych w przepisach prawa, a korzystanie w szerszym zakresie wymaga uzyskania zgody uprawnionego

License:

Making materials available on the basis of the agreement with the owner of the property copyrights  
Udostępnianie na podstawie umowy z właścicielem majątkowych praw autorskich

Rights holder:

Copyright by Wydział Prawa, Administracji i Ekonomii Uniwersytetu Wrocławskiego

Location of original object:

Library of the Faculty of Law, Administration and Economics  
Biblioteka Wydziału Prawa, Administracji i Ekonomii

Autor opisu:

WR U/PAdal

Object collections:

Last modified:

Apr 27, 2023

In our library since:

Mar 9, 2021

Number of object content hits:

573

Number of object content views in PDF format

579

All available object's versions:

https://www.repozytorium.uni.wroc.pl/publication/131290

Show description in RDF format:

RDF

Show description in OAI-PMH format:

OAI-PMH (DC)

OAI-PMH (METS)

This page uses 'cookies'. More information