Object structure
PLMET:

click here to follow the link

Title:

Elektroniczne formy partycypacji społecznej w polskim samorządzie terytorialnym na przykładzie gminy

Creator:

Stasz, Marcin

ORCID:

0000-0002-5971-2227

Subject and Keywords:

społeczeństwo obywatelskie   partycypacja społeczna   budżet obywatelski   administracja publiczna   nauka administracji   prawo administracyjne   samorząd terytorialny   e-administracja   administracja elektroniczna

Abstract:

Celem niniejszego artykułu jest omówienie znaczenia cyfryzacji partycypacji społecznej w samorządzie terytorialnym na poziomie gminy dla stwarzania lepszych uwarunkowań sprzyjających podejmowaniu przez członków społeczeństwa, inicjatyw i aktywności pozwalających na skuteczne wpływanie na kształt spraw publicznych. W tekście omówione zostały efekty odbywającego się w Polsce procesu cyfryzacji budżetu obywatelskiego, podstawy prawne tworzenia go w formie elektronicznej. Została także dokonana analiza skuteczności partycypacji w takiej formie, w tym przede wszystkim poprzez uwzględnienie znaczenie dla zmian dokonujących się w społeczeństwie, jak i wpływu na poszczególne jednostki w społeczeństwie. W tekście wskazane zostały szanse oraz zagrożenia wynikające z wykorzystywania partycypacji społecznej w formie elektronicznej, a także możliwości oraz kierunki dalszego ich rozwoju.

Place of publishing:

Wrocław

Publisher:

E-Wydawnictwo. Prawnicza i Ekonomiczna Biblioteka Cyfrowa. Wydział Prawa, Administracji i Ekonomii Uniwersytetu Wrocławskiego

Contributor:

Kusiak-Winter, Renata. Red.   Korczak, Jerzy. Red.   Barczewska-Dziobek, Agata. Rec.   Wacinkiewicz, Daniel. Rec.

Date issued:

2021

Resource Type:

tekst

Detailed Type:

rozdział

Identifier:

ISBN 978-83-66601-42-0 (druk)   ISBN 978-83-66601-43-7 (online)

DOI:

10.34616/23.21.015

Source:

PAd 357848 II

Language:

pol

Abstract Language :

eng   pol

Relation:

(Prace Naukowe Wydziału Prawa, Administracji i Ekonomii Uniwersytetu Wrocławskiego)   (E-Monografie ; nr 179)

WUL Catalog:

click here to follow the link

Is part of:

Ewolucja elektronicznej administracji publicznej

Access rights:

Korzystanie z tego materiału jest możliwe zgodnie z właściwymi przepisami o dozwolonym użytku lub innych wyjątkach przewidzianych w przepisach prawa, a korzystanie w szerszym zakresie wymaga uzyskania zgody uprawnionego

License:

Udostępnianie na podstawie umowy z właścicielem majątkowych praw autorskich

Rights holder:

Copyright by Marcin Stasz

Autor opisu:

WR U/PAdal