Object

Title: Elektroniczna partycypacja społeczna na przykładzie Polski i Niemiec

PLMET:

click here to follow the link

Title:

Elektroniczna partycypacja społeczna na przykładzie Polski i Niemiec

Creator:

Błażewski, Maciej

Subject and Keywords:

e-government   electronic communication means   public consultation   local government  
e-government   samorząd terytorialny   konsultacje społeczne   środki komunikacji elektronicznej

Abstract:

Electronic social participation means consulting with citizens and other stakeholders. These consultations are conducted by the administration of local and national government. The development of electronic participation is differentiated on international and national level, as exemplified by different ways of obtaining opinions by public administration authorities in Poland and Germany. The effectiveness of electronic social participation depends on the type of electronic communication means used and the extent of transparency, including dissemination of information of consultation and it’s results.  

Elektroniczna partycypacja społeczna oznacza prowadzenie konsultacji z podmiotami zewnętrznymi wobec administracji publicznej. Konsultacje te są prowadzone przez administrację samorządową i administrację rządową. Rozwój elektronicznej partycypacji jest różnicowany na poziomie międzynarodowym oraz krajowym, czego przykładem są różne sposoby pozyskania opinii i stanowisk przez organy administracji publicznej w Polsce i Niemczech. Skuteczność elektronicznej partycypacji społecznej jest zależna od rodzaju stosowanych środków elektronicznej komunikacji oraz zakresu transparentności obejmującego upowszechnianie informacji o konsultacjach i ich wynikach.

Place of publishing:

Wrocław

Publisher:

E-Wydawnictwo. Prawnicza i Ekonomiczna Biblioteka Cyfrowa. Wydział Prawa, Administracji i Ekonomii Uniwersytetu Wrocławskiego

Contributor:

Complak, Krystian. Red.   Gutierrez, Patryk. Red.   Rosiak, Jolanta. Red.   Grabowska, Sabina. Rec.   Urbanek, Krzysztof. Rec.

Date issued:

2017

Detailed Type:

e-book  
e-książka

Format:

application/pdf

Identifier:

oai:repozytorium.uni.wroc.pl:89818

Language:

pol

Relation:

(Prace Naukowe Wydziału Prawa, Administracji i Ekonomii Uniwersytetu Wrocławskiego)   (E-Monografie ; nr 93)

WUL Catalog:

click here to follow the link

Is part of:

click here to follow the link

Access rights:

The use of this material is allowed only with accordance of applicable rules of fair use or other exceptions provided by law, and any broader use requires the permission of the authorized entity  
Korzystanie z tego materiału jest możliwe zgodnie z właściwymi przepisami o dozwolonym użytku lub innych wyjątkach przewidzianych w przepisach prawa, a korzystanie w szerszym zakresie wymaga uzyskania zgody uprawnionego

License:

Making materials available on the basis of the agreement with the owner of the property copyrights  
Udostępnianie na podstawie umowy z właścicielem majątkowych praw autorskich

Rights holder:

Copyright by Maciej Błażewski

Autor opisu:

TK

Object collections:

Last modified:

Mar 27, 2023

In our library since:

Aug 17, 2018

Number of object content hits:

167

Number of object content views in PDF format

185

All available object's versions:

https://www.repozytorium.uni.wroc.pl/publication/95710

Show description in RDF format:

RDF

Show description in OAI-PMH format:

OAI-PMH (DC)

OAI-PMH (METS)

This page uses 'cookies'. More information