Object

Title: Prawo karne wykonawcze

PLMET:

click here to follow the link

Title:

Prawo karne wykonawcze

Subject and Keywords:

substantive criminal law   procedural criminal law   executive criminal law   related sciences of criminal law   academic journal  
prawo karne materialne   prawo karne procesowe   prawo karne wykonawcze   nauki pokrewne prawa karnego

Place of publishing:

Wrocław

Publisher:

Wydawnictwo Uniwersytetu Wrocławskiego

Contributor:

Kalisz, Tomasz. Red.   Kwieciński, Adam. Red.

Date issued:

2020

Date copyrighted:

2020

Detailed Type:

czasopismo

Identifier:

ISSN 2084-5065   ISSN 0239-6661

Language:

pol   eng

Relation:

Acta Universitatis Wratislaviensis, ISSN 0239-6661, No 4015

WUL Catalog:

click here to follow the link

Is version of:

Czasopisma Naukowe w Sieci (CNS)

Access rights:

The use of this material is allowed only with accordance of applicable rules of fair use or other exceptions provided by law, and any broader use requires the permission of the authorized entity  
Korzystanie z tego materiału jest możliwe zgodnie z właściwymi przepisami o dozwolonym użytku lub innych wyjątkach przewidzianych w przepisach prawa, a korzystanie w szerszym zakresie wymaga uzyskania zgody uprawnionego

License:

Making materials available on the basis of the agreement with the owner of the property copyrights  
Udostępnianie na podstawie umowy z właścicielem majątkowych praw autorskich

Rights holder:

Copyright by Wydawnictwo Uniwersytetu Wrocławskiego Sp. z o.o.

Autor opisu:

WR U/PAdbg

Object collections:

Last modified:

Jul 17, 2023

All available object's versions:

https://www.repozytorium.uni.wroc.pl/publication/134232

Show description in RDF format:

RDF

Download descriptions of component publications in RDF format:

RDF ZIP

Edition name Date

This page uses 'cookies'. More information