Object

Title: Regulacja polska na tle przepisów systemu prawa amerykańskiego – procedura notice and takedown

PLMET:

click here to follow the link

Title:

Regulacja polska na tle przepisów systemu prawa amerykańskiego – procedura notice and takedown

Alternative title:

Polish regulation in the context of American legal system – procedure notice and takedown

Creator:

Katarzyński, Przemysław

Subject and Keywords:

web hosting provider   hosting   internet   intermediary service providers   notice and takedown procedure   DMCA regulations   Act on Electronic Services   information society services   electronically supplied services   premises for excluding liability   amendment of the Act  
dostawcy usług hostingowych   hosting   internet   pośredniczący dostawcy usług internetowych   procedura notice and takedown   regulacja DMCA   ustawa o świadczeniu usług drogą elektroniczną   przesłanki wyłączenia odpowiedzialności   spłeczeństwo informacyjne

Description:

Inny tyt. : Kwartalnik Naukowy Prawo Mediów Elektronicznych

Abstract:

The aim of the present study is a diagnosis of the current legal state in Poland regarding responsibility of web hosting providers. The author begins to present the issue by depicting reservations, which can be found in literature, in regard to solutions that exist in Polish legal system and which regard excepting responsibility of Internet service providers. The author will also show a real need of introducing changes, especially in regard to the procedure notice and takedown. The paper pays attention to description of proposals, of new law regulations, which appeared as answers to those needs. In order to provide broader view of the issues at hand, the author cites solutions that were approved in legislation of the United States which regard proceedings on illegal content.  

Celem niniejszego opracowania jest diagnoza aktualnego stanu prawnego w Polsce w zakresie odpowiedzialności dostawców usługi hostingowej. Autor przedstawienie tej problematyki rozpocznie od zobrazowania pojawiających się w literaturze zastrzeżeń odnoszących się do istniejących w polskim systemie prawnym rozwiązań kwestii wyłączenia odpowiedzialności dostawców usług internetowych. Wskaże ponadto realne potrzeby wprowadzenia zmian, w szczególności odnoszących się do procedury notice and takedown. W pracy dużo uwagi zostało poświęcone omówieniu, pojawiających się w odpowiedzi na te potrzeby, propozycji nowych uregulowań prawych. By zapewnić szersze spojrzenie na rozpatrywane kwestie, zostały przywołane rozwiązania przyjęte w ustawodawstwie Stanów Zjednoczonych odnoszące się do postępowania z bezprawnymi treściami.

Place of publishing:

Warszawa

Publisher:

Wydawnictwo C.H. Beck

Contributor:

Gołaczyński, Jacek. Red.   Adamski, Andrzej. Rec.   Balogh, Zsolt. Rec.   Cieślak, Sławomir. Rec.   Flaga-Gieruszyńska, Kinga. Rec.   Górecki, Jacek. Rec.   Kilian, Wolfgang. Rec.   Markiewicz, Ryszard. Rec.   Świerczyński, Marek. Rec.   Warner, Richard. Rec.   Zgryzek, Kazimierz. Rec.

Date issued:

2018

Resource Type:

text  
tekst

Detailed Type:

journal   czasopismo online   czasopisma (wydawnictwa ciągłe)

Identifier:

oai:repozytorium.uni.wroc.pl:123499   ISSN 2082-100X

Language:

pol

Relation:

Prawo Mediów Elektronicznych, ISSN 2082-100X. 2018, 2 s. 9-22

WUL Catalog:

click here to follow the link

Has version:

https://pme.uni.wroc.pl/

Access rights:

The use of this material is allowed only with accordance of applicable rules of fair use or other exceptions provided by law, and any broader use requires the permission of the authorized entity  
Korzystanie z tego materiału jest możliwe zgodnie z właściwymi przepisami o dozwolonym użytku lub innych wyjątkach przewidzianych w przepisach prawa, a korzystanie w szerszym zakresie wymaga uzyskania zgody uprawnionego

License:

Making materials available on the basis of the agreement with the owner of the property copyrights  
Udostępnianie na podstawie umowy z właścicielem majątkowych praw autorskich

Rights holder:

Copyright by Wydział Prawa, Administracji i Ekonomii Uniwersytetu Wrocławskiego

Autor opisu:

WR U/PAdal

Object collections:

Last modified:

Jul 7, 2023

In our library since:

Mar 1, 2021

Number of object content hits:

209

Number of object content views in PDF format

217

All available object's versions:

https://www.repozytorium.uni.wroc.pl/publication/133259

Show description in RDF format:

RDF

Show description in OAI-PMH format:

OAI-PMH (DC)

OAI-PMH (METS)

This page uses 'cookies'. More information