Object

Title: Prawo do obrony a przesłuchanie osoby podejrzanej w procesie karnym

PLMET:

click here to follow the link

Title:

Prawo do obrony a przesłuchanie osoby podejrzanej w procesie karnym

Alternative title:

Relation Between the Right to Defence and Suspected Person Interrogation in Criminal Proceedings

Creator:

Żyła, Karol

ORCID:

0000-0002-2171-6468

Subject and Keywords:

suspected person   the right to the defence   false testimony   interrogation  
osoba podejrzana   prawo do obrony   fałszywe zeznania   przesłuchanie

Description:

Czasopismo naukowe „Folia Iuridica Universitatis Wratislaviensis” ukazuje się od 2012 roku (do numeru vol. 3 no. 2/2014 ukazywało się pod tytułem „Folia Iuridica Wratislaviensis” ISSN 2299-8322). Zakres tematyczny tekstów obejmuje szeroko rozumiane zagadnienia z zakresu prawa publicznego i prywatnego, a także z historii i teorii prawa.  
Vol. 3, no 2 (2014) ukazał się jako ostatni w serii Prace Naukowe Wydziału Prawa, Administracji i Ekonomii Uniwersytetu Wr  
Streszcz. w jęz. ang.

Abstract:

The purpose of this article is to demonstrate the impact of the right of the defence on the suspected person’s interrogation, and to take a stand on an issue on the definition of actual suspect and its constituent elements. The author also describes the issue of criminal liability of a suspected person questioned as a witness for giving false testimony after the amendment of the Criminal Code of 11 March 2016. The article focuses on presenting the relation between the right of the defence and the exclusion of criminal liability of a suspected person for giving false testimony, taking into account the provisions of the Polish Constitution and secondary EU law. The author analyses the regulations incorporated in the French criminal procedure and formulates postulate de lege ferenda in relation to the referred issue.  

Celem niniejszego artykułu jest wykazanie wpływu prawa do obrony na przesłuchanie osoby podejrzanej, a także przedstawienie stanowiska w przedmiocie definicji osoby podejrzanej i składających się na nią elementów. Autor opisuje również kwestię odpowiedzialności karnej osoby podejrzanej przesłuchiwanej w charakterze świadka za składanie fałszywych zeznań po nowelizacji Kodeksu karnego z dnia 11 marca 2016 r. Artykuł koncentruje się na przedstawieniu zależności pomiędzy działaniem prawa do obrony a wyłączeniem odpowiedzialności karnej osoby podejrzanej za składanie fałszywych zeznań przy uwzględnieniu przepisów Konstytucji RP oraz wtórnego prawa unijnego. Autor, poddając analizie rozwiązania przewidziane we francuskiej procedurze karnej, formułuje postulat de lege ferenda w odniesieniu do referowanego zagadnienia.

Place of publishing:

Wrocław

Publisher:

E-Wydawnictwo. Prawnicza i Ekonomiczna Biblioteka Cyfrowa. Wydział Prawa, Administracji i Ekonomii Uniwersytetu Wrocławskiego

Contributor:

Górnicki, Leonard. Red.

Date issued:

2021

Resource Type:

text  
tekst

Detailed Type:

article  
artykuł

Identifier:

oai:repozytorium.uni.wroc.pl:128543   ISSN 2450-3932

DOI:

10.34616/fiuw.2021.1.163.183

Language:

pol

Abstract Language :

eng

Relation:

(Prace Naukowe Wydziału Prawa, Administracji i Ekonomii Uniwersytetu Wrocławskiego)

WUL Catalog:

click here to follow the link

Is part of:

click here to follow the link

Is referenced by:

www.fiw.prawo.uni.wroc.pl

Replaces:

Folia Iuridica Wratislaviensis

Access rights:

The use of this material is allowed only with accordance of applicable rules of fair use or other exceptions provided by law, and any broader use requires the permission of the authorized entity  
Korzystanie z tego materiału jest możliwe zgodnie z właściwymi przepisami o dozwolonym użytku lub innych wyjątkach przewidzianych w przepisach prawa, a korzystanie w szerszym zakresie wymaga uzyskania zgody uprawnionego

License:

Making materials available on the basis of the agreement with the owner of the property copyrights  
Udostępnianie na podstawie umowy z właścicielem majątkowych praw autorskich

Rights holder:

Copyright by Wydział Prawa, Administracji i Ekonomii Uniwersytetu Wrocławskiego

Location of original object:

Library of the Faculty of Law, Administration and Economics  
Biblioteka Wydziału Prawa, Administracji i Ekonomii

Autor opisu:

WR U/PAdal

Object collections:

Last modified:

Apr 27, 2023

In our library since:

Jul 2, 2021

Number of object content hits:

370

Number of object content views in PDF format

374

All available object's versions:

https://www.repozytorium.uni.wroc.pl/publication/139122

Show description in RDF format:

RDF

Show description in OAI-PMH format:

OAI-PMH (DC)

OAI-PMH (METS)

This page uses 'cookies'. More information