Object

Title: The necessity of state police supervision authorities in the economy ; Niezbędność organów państwowego nadzoru policyjnego w gospodarce

PLMET:

click here to follow the link

Title:

The necessity of state police supervision authorities in the economy  
Niezbędność organów państwowego nadzoru policyjnego w gospodarce

Creator:

Kocowski, Tadeusz   Małecki, Witold

ORCID:

0000-0002-4086-8803   0000-0002-8819-0317

Subject and Keywords:

economic police   supervision   public administration authority   freedom of economic activity   privatization of performing public tasks  
policja gospodarcza   nadzór   organ administracji publicznej   wolność działalności gospodarczej   prywatyzacja wykonywania zadań publicznych

Description:

Tyt. tomu: Niepomijalność administracji publicznej

Abstract:

The functioning of state police supervision authorities in the economy should be considered necessary, and the privatization of performing police supervision tasks would be undesirable. This is justified by numerous premises. Public authorities consider in their activities primarily the implementation of the public interest, expressed in the protection of police states and goods, while private entrepreneurs act to make a profit, so the implementation of public interest (including the protection of police goods) would become a secondary value for them. In addition, the exercise of police supervision by public authorities is associated with the possibility of using coercion, which is an important factor affecting the effective implementation of police supervision.  

Funkcjonowanie organów państwowego nadzoru policyjnego w gospodarce należy uznać za niezbędne, natomiast prywatyzacja wykonywania zadań z zakresu nadzoru policyjnego byłaby zjawiskiem niepożądanym. Jest to uzasadnione licznymi przesłankami. Organy władzy publicznej uwzględniają w swojej działalności przede wszystkim realizację interesu publicznego, wyrażającą się w ochronie stanów i dóbr policyjnych, podczas gdy przedsiębiorcy prywatni działają w celu osiągnięcia zysku, wobec czego realizacja interesu publicznego (w tym ochrona dóbr policyjnych) stałaby się dla nich wartością drugorzędną. Ponadto wykonywanie nadzoru policyjnego przez organy władzy publicznej jest związane z możliwością stosowania przymusu, co stanowi istotny czynnik wpływający na efektywną realizację nadzoru policyjnego.

Place of publishing:

Wrocław

Publisher:

Wydawnictwo Uniwersytetu Wrocławskiego

Contributor:

Kocowski, Tadeusz. Red.   Korczak, Jerzy Red.   Lisowski, Piotr. Red.

Date issued:

2020

Date copyrighted:

2020

Detailed Type:

czasopisma (wydawnictwa ciągłe)   artykuł

Identifier:

oai:repozytorium.uni.wroc.pl:119264   ISSN 0524-4544   ISSN 0239-6661

DOI:

10.19195/0524-4544.331.12

Source:

PAd P 101182 II

Language:

pol   eng

Relation:

Acta Universitatis Wratislaviensis, ISSN 0239-6661, No 4001. Prawo, ISSN 0524-4544, 2020, 331, s. 129-146

WUL Catalog:

click here to follow the link

Is version of:

Czasopisma Naukowe w Sieci (CNS)

Rights holder:

Copyright by Wydawnictwo Uniwersytetu Wrocławskiego Sp. z o.o.

Location of original object:

Biblioteka Wydziału Prawa, Administracji i Ekonomii

Autor opisu:

WR U/PAdbg

Object collections:

Last modified:

Nov 29, 2021

In our library since:

Jan 7, 2021

Number of object content hits:

50

Number of object content views in PDF format

56

All available object's versions:

https://www.repozytorium.uni.wroc.pl/publication/129648

Show description in RDF format:

RDF

Show description in OAI-PMH format:

OAI-PMH (DC)

OAI-PMH (METS)

This page uses 'cookies'. More information