Object

Title: „Larva”, „calumnia”, „homagium". Delikty i szkoda niemajątkowa w dziewiętnastowiecznym prawie węgierskim

PLMET:

click here to follow the link

Title:

„Larva”, „calumnia”, „homagium". Delikty i szkoda niemajątkowa w dziewiętnastowiecznym prawie węgierskim

Alternative title:

Larva, calumnia, homagium. Torts and non-pecuniary damage in 19th century Hungarian law

Creator:

Bokwa, Krzysztof

ORCID:

0000-0002-7625-6809

Subject and Keywords:

homagium   Hungarian law   obligation law   tortious liability   legal history  
homagium   prawo węgierskie   prawo zobowiązań   odpowiedzialność deliktowa   historia prawa

Description:

Tyt. tomu: Czynniki i uwarunkowania prawno-ekonomiczne a decyzje jednostek, przedsiębiorstw i społeczeństwa

Abstract:

The article aims to describe and analyse the ancient Hungarian regulation of tortious liability, considering especially the institute of ‘homagium’. Therefore, the author conducts an overview of Hungarian legal history in the 19th century, showing a specific background of its long-lasting continuity and archaism. Furthermore, the classification of torts and remedies present in contemporary Hungarian law is analysed, highlighting their similarities and differences to those used in present civil law. Employing comparative and historical methods enables the author to highlight the timelessness of certain issues of obligation law, showing also its evolution in the last two centuries.  

Celem artykułu jest opis i analiza regulacji naprawienia szkody niemajątkowej w dawnym prawie węgierskim ze szczególnym uwzględnieniem instytucji homagium. Autor przedstawia zarys dziejów prawa węgierskiego w XIX wieku i jego specyfikę objawiającą się w długotrwałej ciągłości i zarazem archaiczności. Następnie analizuje systematykę deliktów w ówczesnym prawie węgierskim i roszczeń z nich wypływających, zaznaczając ich odrębności i cechy wspólne z tymi występującymi we współczesnym prawie cywilnym. Przy użyciu komparatystycznej i historycznej metody badawczej umożliwi to ukazanie ponadczasowości określonych problemów prawa zobowiązań, opisując zarazem jego ewolucję w ciągu ostatnich dwóch stuleci.

Place of publishing:

Wrocław

Publisher:

Wydawnictwo Uniwersytetu Wrocławskiego

Contributor:

Jakubowski, Sebastian. Red.   Kostecka-Jurczyk, Daria. Red.

Date issued:

2020

Date copyrighted:

2020

Detailed Type:

czasopisma (wydawnictwa ciągłe)   artykuł

Identifier:

oai:repozytorium.uni.wroc.pl:116072   ISSN 1733-5779   ISSN 0239-6661

DOI:

10.19195/1733-5779.33.10

Source:

PAd 102060 II

Language:

eng   pol

Relation:

Studenckie Prace Prawnicze, Administratywistyczne i Ekonomiczne, ISSN 1733-5779. Nr 33, 2020, s. 135-144

Is version of:

Czasopisma Naukowe w Sieci (CNS)

Rights holder:

Copyright by Wydawnictwo Uniwersytetu Wrocławskiego Sp. z o.o.

Autor opisu:

WR U/PAdbg

Object collections:

Last modified:

Sep 5, 2022

In our library since:

Sep 28, 2020

Number of object content hits:

19

Number of object content views in PDF format

23

All available object's versions:

https://www.repozytorium.uni.wroc.pl/publication/127095

Show description in RDF format:

RDF

Show description in OAI-PMH format:

OAI-PMH (DC)

OAI-PMH (METS)

This page uses 'cookies'. More information