Object

Title: Charakterystyka przepisów dotyczących darowizny obowiązujących na ziemiach wschodnich byłego zaboru rosyjskiego pod rządami Zwodu praw Cesarstwa Rosyjskiego

PLMET:

click here to follow the link

Title:

Charakterystyka przepisów dotyczących darowizny obowiązujących na ziemiach wschodnich byłego zaboru rosyjskiego pod rządami Zwodu praw Cesarstwa Rosyjskiego

Alternative title:

Characteristics of the provisions on gifts in force in the eastern territories of the former russian partition under the Digest of Laws of the Russian Empire

Group publication title:

Acta Universitatis Wratislaviensis. Przegląd Prawa i Administracji. 2021, 126

Creator:

Baszak, Łukasz

ORCID:

0000-0002-7895-7983

Subject and Keywords:

gift   The Digest of Laws of the Russian Empire   civil law during the partitions of Poland   civil law in the Second Polish Republic   code of obligations  
darowizna   Zwód praw Cesarstwa Rosyjskiego   prawo cywilne w okresie zaborów   prawo cywilne w II RP   kodeks zobowiązań

Abstract:

During the period of partitions of Poland, as well as in the interwar period, in the eastern territories of the Russian partition, the so-called Eastern Borderlands, the provisions on gift contained in Volume X, Part 1 of The Digest of Laws of the Russian Empire of 1832 were in force — Swod zakonov Rossijskoj impierii. The individual provisions on gift contained in The Digest of Laws of the Russian Empire, taking into account the position of polish and russian doctrine and the jurisprudence of polish courts have been analyzed in the article. In comparison with the other partition regulations, i.e. the Civil Code of Germany (BGB), the Civil Code of Austria (ABGB) and the Napoleonic Code, the provisions concerning gift contained in the The Digest of Laws of the Russian Empire were characterised by specific regulations concerning mainly particular types of gift, such as bestowal and offering, separation and dowry, as well as by placing gift in the systematics of civil law, i.e. in the general part, and not, as it was the case in the other district legislations, i.e. in the part devoted to obligations.  

W okresie zaborów, a także w okresie międzywojennym, na ziemiach wschodnich zaboru rosyjskiego, czyli na tak zwanych Kresach Wschodnich, obowiązywały przepisy o darowiźnie zawarte w tomie X, części 1 rosyjskiego Zwodu praw Cesarstwa Rosyjskiego (Swod zakonow Rossijskoj impierii) z 1832 roku. W artykule przeprowadzono analizę poszczególnych przepisów dotyczących darowizny zawartych w Zwodzie praw Cesarstwa Rosyjskiego z uwzględnieniem stanowiska doktryny polskiej i rosyjskiej oraz orzecznictwa sądów polskich. W porównaniu z pozostałymi regulacjami dzielnicowymi — kodeksem cywilnym niemieckim (BGB), kodeksem cywilnym austriackim (ABGB) oraz kodeksem Napoleona — zawarte w Zwodzie praw przepisy dotyczące darowizny charakteryzowały się specyficzną regulacją dotyczącą przede wszystkim szczególnych jej rodzajów (nadanie i ofiara, wydzielenie i posag), a także umiejscowieniem jej w systematyce prawa cywilnego, czyli w części ogólnej, a nie — jak to miało miejsce w pozostałych ustawodawstwach dzielnicowych — w części poświęconej zobowiązaniom.

Place of publishing:

Wrocław

Publisher:

Wydawnictwo Uniwersytetu Wrocławskiego

Contributor:

Jabłoński, Mariusz. Red.

Date issued:

2021

Resource Type:

text  
tekst

Detailed Type:

article  
artykuł

Identifier:

oai:repozytorium.uni.wroc.pl:136256   ISSN 0137-1134

DOI:

10.19195/0137-1134.126.20

Language:

pol

Abstract Language :

eng

Relation:

(Acta Universitatis Wratislaviensis, ISSN 0239-6661 ; no 4056)

WUL Catalog:

click here to follow the link

Access rights:

The use of this material is allowed only with accordance of applicable rules of fair use or other exceptions provided by law, and any broader use requires the permission of the authorized entity  
Korzystanie z tego materiału jest możliwe zgodnie z właściwymi przepisami o dozwolonym użytku lub innych wyjątkach przewidzianych w przepisach prawa, a korzystanie w szerszym zakresie wymaga uzyskania zgody uprawnionego

License:

Making materials available on the basis of the agreement with the owner of the property copyrights  
Udostępnianie na podstawie umowy z właścicielem majątkowych praw autorskich

Rights holder:

Copyright by Wydawnictwo Uniwersytetu Wrocławskiego Sp. z o.o., Wrocław 2021   Copyright by CNS

Location of original object:

Biblioteka Wydziału Prawa, Administracji i Ekonomii

Autor opisu:

WR U/PAdal

Object collections:

Last modified:

Jul 19, 2023

In our library since:

Jan 24, 2023

Number of object content hits:

40

Number of object content views in PDF format

41

All available object's versions:

https://www.repozytorium.uni.wroc.pl/publication/145969

Show description in RDF format:

RDF

Show description in OAI-PMH format:

OAI-PMH (DC)

OAI-PMH (METS)

This page uses 'cookies'. More information