Object structure
PLMET:

click here to follow the link

Title:

Periodyki jako źródło historyczne do dziejów kultury na Śląsku w okresie międzywojnia (wybrana problematyka)

Creator:

Nowosielska-Sobel, Joanna

ORCID:

0000-0002-8914-4988

Subject and Keywords:

kultura   periodyk   okres międzywojenny   prasa   Śląsk

Description:

Śląski Kwartalnik Historyczny „Sobótka” wydawany jest we Wrocławiu od 1946 r., początkowo jako półrocznik i rocznik pod tytułem „Sobótka”, a od roku 1957 jako kwartalnik pod obecnym tytułem. Należy do najstarszych w Polsce regionalnych czasopism naukowych o profilu historycznym, pozostając ważnym elementem polskiej humanistyki. Uchodzi za jeden z najważniejszych periodyków śląskoznawczych, ale jego łamy pozostają otwarte również na materiały o innym zakresie tematycznym. Służy prezentacji wyników badań nad dziejami Europy Środkowo-Wschodniej – ze szczególnym uwzględnieniem Śląska, sąsiednich regionów i krajów, zarazem refleksji nt. dziejów regionalnych. Przez wiele lat pismo znajdowało się w gestii Wrocławskiego Towarzystwa Miłośników Historii (oddziału Polskiego Towarzystwa Historycznego), obecnie ukazuje się pod auspicjami Uniwersytetu Wrocławskiego.

Abstract:

W artykule omówiono międzywojenne periodyki śląskie, przydatne w badaniach życia kulturalnego regionu. Przedstawiono prasę codzienną i pisma poruszające szeroko pojętą tematykę kulturalną, wspomniano również redaktorów i autorów specjalizujących się w tym zakresie. Scharakteryzowano periodyki wychodzące w prowincji dolnośląskiej (szczególnie zaś we Wrocławiu), kierowane niejednokrotnie do czytelników całego niemieckiego Śląska.

Place of publishing:

Wrocław

Publisher:

Uniwersytet Wrocławski Wydział Nauk Historycznych i Pedagogicznych Instytut Historyczny   click here to follow the link

Contributor:

Przerwa, Tomasz. Red.   Kołodziej, Robert. Red.   Kucharski, Wojciech. Red.   Urbaniak, Miron. Red.

Date issued:

2018

Resource Type:

tekst

Detailed Type:

czasopisma online

Identifier:

e-ISSN 2658-2082   ISSN 0037-7511

DOI:

10.34616/SKHS.2018.3.73.96

Language:

pol   eng

Is part of:

click here to follow the link

Access rights:

Uznanie autorstwa, Bez utworów zależnych

License:

Creative Commons - Uznanie autorstwa, Bez utworów zależnych (CC BY-ND 4.0)   click here to follow the link

Rights holder:

Copyright by Joanna Nowosielska-Sobel

Autor opisu:

TK   MZ