Object

Title: O tworzeniu republik parlamentarnych na Zakaukaziu po Wielkiej Wojnie. Wybranych uwag kilka

PLMET:

click here to follow the link

Title:

O tworzeniu republik parlamentarnych na Zakaukaziu po Wielkiej Wojnie. Wybranych uwag kilka

Alternative title:

Some remarks on the formation of parliamentary republics in the South Caucasus after the Great War. Selected comments a few

Creator:

Lityński, Adam

ORCID:

0000-0003-0899-9130

Subject and Keywords:

Russia in World War I   nations of the Caucasus   Bolsheviks  
Rosja   I wojna światowa (1914-1918)   narody Zakaukazia   bolszewicy

Abstract:

In Russia, after the Tsar's abdication (15/2 March 1917) Azerbaijani, Armenian and Georgian national councils were spontaneously established in the Southern Caucasus. In December 1917 the Bolshevik government in Petrograd appointed its Extraordinary Commissioner for the Caucasus. Politicians of all three nations of the Caucasus appointed the Caucasus Commissariat (28/15 November 1917). At the end of January 1918, Seym of the Caucasus was convened by the Caucasus Commissariat. On 22 April 1918 the South Caucasus Seym proclaimed the creation of an independent South Caucasian Democratic Federal Republic. However, this one broke up within five weeks. Each of the three nations tried to build their own state structures. On 26 May 1918 the National Council of Georgia passed the Act of Independence of Georgia. Two days later (28 May 1918), independence was also declared by the National Councils of Azerbaijan and Armenia. The Red Army was constantly moving south. It first hit Azerbaijan and on 29 April 1920 the creation of the Azerbaijani Soviet Republic was proclaimed. From Azerbaijan, the Bolsheviks attacked and conquered Armenia. From Armenia, they attacked Georgia. On 21 February 1921 the Constitutional Assembly of Georgia passed the constitution unanimously. On 18 March 1921 Georgia surrendered. This was the end of an independent country in the Caucasus and the South Caucasus for seventy years.  

W Rosji po abdykacji cara (15/2 marca 1917) na Zakaukaziu (na Kaukazie Południowym) samorzutnie utworzono rady narodowe: azerbejdżańską, armeńską i gruzińską. W grudniu 1917 r. rząd bolszewicki w Piotrogrodzie mianował swojego Nadzwyczajnego Komisarza do spraw Kaukazu. Politycy wszystkich trzech narodów Zakaukazia powołali (28/15 listopada 1917) Komisariat Zakaukaski. Ten pod koniec stycznia 1918 r. zwołał Sejm Zakaukaski. 22 kwietnia 1918 r. Sejm Zakaukaski proklamował powstanie niepodległej Zakaukaskiej Demokratycznej Federacyjnej Republiki. Ta jednak rozpadła się w ciągu pięciu tygodni. Każdy z trzech narodów próbował budować własne struktury państwowe. 26 maja 1918 r. Rada Narodowa Gruzji uchwaliła Akt Niepodległości Gruzji. W dwa dni później (28 maja 1918) niepodległość ogłosiły również Rady Narodowe Azerbejdżanu oraz Armenii. Armia Czerwona stale szła na południe. Najpierw uderzyła na Azerbejdżan i 29 kwietnia 1920 r. proklamowano utworzenie Azerbejdżańskiej Republiki Radzieckiej. Z Azerbejdżanu bolszewicy zaatakowali Armenię i podbili ją. Z Armenii uderzyli na Gruzję. 21 lutego 1921 r. Zgromadzenie Konstytucyjne Gruzji jednomyślnie uchwaliło konstytucję. 18 marca 1921 r. Gruzja padła. To był koniec niezawisłego kraju na Kaukazie i Zakaukaziu na okres siedemdziesięciu lat.

Place of publishing:

Wrocław

Publisher:

E-Wydawnictwo. Prawnicza i Ekonomiczna Biblioteka Cyfrowa. Wydział Prawa, Administracji i Ekonomii Uniwersytetu Wrocławskiego

Contributor:

Koredczuk, Józef. Red.   Wiązek, Paweł. Red.

Date issued:

2020

Detailed Type:

e-książka

Identifier:

oai:repozytorium.uni.wroc.pl:116164   ISBN 978-83-66601-13-0 (druk)   ISBN 978-83-66601-15-4 (druk)   ISBN 978-83-66601-14-7 (online)

DOI:

10.34616/23.20.038

Language:

pol   eng

Relation:

(e-Monografie ; nr 166)

Is part of:

Zgromadzenia stanowe i organy przedstawicielskie w dziejach. Księga jubileuszowa dedykowana Profesorowi Marianowi Józefowi Ptakowi

Access rights:

The use of this material is allowed only with accordance of applicable rules of fair use or other exceptions provided by law, and any broader use requires the permission of the authorized entity  
Korzystanie z tego materiału jest możliwe zgodnie z właściwymi przepisami o dozwolonym użytku lub innych wyjątkach przewidzianych w przepisach prawa, a korzystanie w szerszym zakresie wymaga uzyskania zgody uprawnionego

License:

Making materials available on the basis of the agreement with the owner of the property copyrights  
Udostępnianie na podstawie umowy z właścicielem majątkowych praw autorskich

Rights holder:

Copyright by Wydział Prawa, Administracji i Ekonomii Uniwersytetu Wrocławskiego

Object collections:

Last modified:

Oct 27, 2022

In our library since:

Oct 3, 2020

Number of object content hits:

386

Number of object content views in PDF format

390

All available object's versions:

https://www.repozytorium.uni.wroc.pl/publication/120182

Show description in RDF format:

RDF

Show description in OAI-PMH format:

OAI-PMH (DC)

OAI-PMH (METS)

This page uses 'cookies'. More information