Object

Title: Forms of aid provided to families of soldiers during the World War I – Łódź Citizen Social Agency for Families of Reservists ; Formy pomocy rodzinom żołnierzy podczas I wojny światowej – Łódzkie Kuratorium Obywatelskie nad Rodzinami Rezerwistów

PLMET:

click here to follow the link

Title:

Forms of aid provided to families of soldiers during the World War I – Łódź Citizen Social Agency for Families of Reservists  
Formy pomocy rodzinom żołnierzy podczas I wojny światowej – Łódzkie Kuratorium Obywatelskie nad Rodzinami Rezerwistów

Creator:

Sosnowska, Joanna

ORCID:

0000-0003-2622-0645

Subject and Keywords:

World War I (1914–1918)   families of reservists   welfare services for Łódź families   forms of aid provided to families of soldiers  
I wojna światowa (1914-1918)   rodziny żołnierzy rezerwy   opieka socjalna nad łódzkimi rodzinami   formy pomocy rodzinom żołnierzy

Abstract:

The main aim of this paper is to present the activity of Łódzkie Kuratorium Obywatelskie nad Rodzinami Rezerwistów during the World War I. It mainly refers to different types of aid and care of soldiers’ families, including child care. The historical-pedagogical research was conducted by using the source analysis method, which consists of finding facts and their general sense in the context of research questions. Kuratorium provided aid in the city in two forms. Mainly, it included monetary benefits granted to adults (mothers and closer relations) and children, which bought, most of all, food, medicines, and fuel. The other form of aid consisted in providing reservists’ children, orphans and half-orphans with places in orphanages orshelters in Łódź or at the children’s relations.  

Celem artykułu jest ukazanie sposobu działania Łódzkiego Kuratorium Obywatelskiegonad Rodzinami Rezerwistów w czasie I wojny światowej, głównie form pomocy i opieki nad rodzinami żołnierzy, w tym opieki nad dziećmi. Badania historyczno-pedagogiczne prowadzono metodą analizy źródeł, polegającą na ustaleniu faktów i odkrywaniu ich ogólnego sensu w kontekście stawianych pytań badawczych. Działalność pomocowa sprawowana przez Kuratorium na terenie miasta miała dwojaką formę. Były to w głównej mierze zasiłki pieniężne udzielane osobom dorosłym (matkom i najbliższym krewnym) oraz dzieciom, za które kupowano przede wszystkim żywność, lekarstwa i opał. Inną formą pomocy, z której korzystały dzieci rezerwistów – sieroty i półsieroty, było zagwarantowanie im miejsca pobytu w łódzkichprzytułkach, schroniskach, domach sierot bądź u krewnych.

Place of publishing:

Wrocław

Publisher:

Zakład Historii Edukacji Instytutu Pedagogiki Uniwersytetu Wrocławskiego

Date issued:

2018

Detailed Type:

journal  
czasopisma (wydawnictwa ciągłe)

Identifier:

oai:repozytorium.uni.wroc.pl:94128   ISSN 2082-9019   e-ISSN 2300-5866

DOI:

10.23734/wwr20181.033.050

Source:

Pdg P 343

Language:

pol

Relation:

Wychowanie w Rodzinie, T. 17 (1/2018)

Is referenced by:

click here to follow the link

Access rights:

Attribution, ShareAlike  
Uznanie autorstwa, Na tych samych warunkach

License:

Creative Commons - Attribution, ShareAlike (CC BY-SA 3.0)   click here to follow the link  
Creative Commons - Uznanie autorstwa, Na tych samych warunkach (CC BY-SA 3.0)   click here to follow the link

Location of original object:

Biblioteka Instytutu Pedagogiki UWr

Autor opisu:

h.w.

Object collections:

Last modified:

Mar 28, 2022

In our library since:

Jan 18, 2019

Number of object content hits:

145

Number of object content views in PDF format

175

All available object's versions:

https://www.repozytorium.uni.wroc.pl/publication/101415

Show description in RDF format:

RDF

Show description in OAI-PMH format:

OAI-PMH (DC)

OAI-PMH (METS)

This page uses 'cookies'. More information