Object

Title: „Nothing in the world can convince me to return” – Franciszek Rzewuski and the Bar Confederation ; „Nic w świecie nie jest w stanie przekonać mnie do powrotu” – Franciszek Rzewuski wobec konfederacji barskiej

PLMET:

click here to follow the link

Title:

„Nothing in the world can convince me to return” – Franciszek Rzewuski and the Bar Confederation  
„Nic w świecie nie jest w stanie przekonać mnie do powrotu” – Franciszek Rzewuski wobec konfederacji barskiej

Creator:

Wiśniewska, Dorota

ORCID:

0000-0001-7397-0081

Subject and Keywords:

Franciszka nee Cetner Rzewuska   Bar Confederation   First Partition of Poland   expatriate Poles  
Rzewuski, Franciszek   Franciszka z Cetnerów Rzewuska   konfederacja barska   I rozbiór Polski   Polacy za granicą

Description:

Silesian Quarterly Historical Journal “Sobótka” [Śląski Kwartalnik Historyczny „Sobótka”] has been published in Wrocław since 1946 – initially as a semiannual periodical and a yearbook with the title “Sobótka”, and since 1957 quarterly, with the current title. It is among the oldest regional scholarly journals in the field of history in Poland and a significant element of Polish humanities. “Sobótka” is considered one of the most important periodicals concerning Silesian studies, but the editorial team remains open also to material from other thematic fields. The journal serves for presentation of research on history of Central and Eastern Europe, with a special focus on Silesia and neighboring regions and countries, as well as on regional history. For several years, its publisher was the Wrocław Society of History Enthusiasts [Wrocławskie Towarzystwo Miłośników Historii], i.e. the Branch of the Polish Historical Society [Polskie Towarzystwo Historyczne]; currently, the journal is published under the auspices of the University of Wrocław.  

Śląski Kwartalnik Historyczny „Sobótka” wydawany jest we Wrocławiu od 1946 r., początkowo jako półrocznik i rocznik pod tytułem „Sobótka”, a od roku 1957 jako kwartalnik pod obecnym tytułem. Należy do najstarszych w Polsce regionalnych czasopism naukowych o profilu historycznym, pozostając ważnym elementem polskiej humanistyki. Uchodzi za jeden z najważniejszych periodyków śląskoznawczych, ale jego łamy pozostają otwarte również na materiały o innym zakresie tematycznym. Służy prezentacji wyników badań nad dziejami Europy Środkowo-Wschodniej – ze szczególnym uwzględnieniem Śląska, sąsiednich regionów i krajów, zarazem refleksji nt. dziejów regionalnych. Przez wiele lat pismo znajdowało się w gestii Wrocławskiego Towarzystwa Miłośników Historii (oddziału Polskiego Towarzystwa Historycznego), obecnie ukazuje się pod auspicjami Uniwersytetu Wrocławskiego.

Abstract:

The article presents attitudes of the Polish noble Franciszek Rzewuski (ca. 1730–1800) towards the Bar Confederation (1768–1772), during which he resided abroad, as well as his conduct in the face of the First Partition of Poland. The paper is based on a collection of letters from Rzewuski to his mother, Franciszka née Cetner, kept in the Central State Historical Archives of Ukraine in Lviv.  

Artykuł przedstawia postawę polskiego szlachcica Franciszka Rzewuskiego (ok. 1730–1800) wobec konfederacji barskiej (1768–1772), kiedy przebywał za granicą, a także jego zachowa-nie wobec I rozbioru Polski. Praca oparta jest na zbiorze listów F. Rzewuskiego do jego matki, Franciszki z domu Cetner, przechowywanych w Centralnym Państwowym Archiwum Histo-rycznym Ukrainy we Lwowie.

Place of publishing:

Wrocław

Publisher:

Uniwersytet Wrocławski Wydział Nauk Historycznych i Pedagogicznych Instytut Historyczny   click here to follow the link

Contributor:

Przerwa, Tomasz. Red.   Kołodziej, Robert. Red.   Kucharski, Wojciech. Red.   Urbaniak, Miron. Red.

Date issued:

2018

Resource Type:

text  
tekst

Detailed Type:

journal  
czasopisma online

Identifier:

oai:repozytorium.uni.wroc.pl:109342   e-ISSN 2658-2082   ISSN 0037-7511

DOI:

10.34616/SKHS.2018.1.35.52

Language:

pol   eng

Is part of:

click here to follow the link

Access rights:

Attribution, NoDerivatives  
Uznanie autorstwa, Bez utworów zależnych

License:

Creative Commons - Attribution, NoDerivatives (CC BY-ND 4.0)   click here to follow the link  
Creative Commons - Uznanie autorstwa, Bez utworów zależnych (CC BY-ND 4.0)   click here to follow the link

Rights holder:

Copyright by Dorota Wiśniewska

Autor opisu:

TK

Object collections:

Last modified:

May 29, 2023

In our library since:

Jun 27, 2020

Number of object content hits:

270

Number of object content views in PDF format

179

All available object's versions:

https://www.repozytorium.uni.wroc.pl/publication/118934

Show description in RDF format:

RDF

Show description in OAI-PMH format:

OAI-PMH (DC)

OAI-PMH (METS)

This page uses 'cookies'. More information