Object

Title: Otwarte Fundusze Emerytalne — przegląd istotnych zmian ustawodawstwa w latach 1999–2019

PLMET:

click here to follow the link

Title:

Otwarte Fundusze Emerytalne — przegląd istotnych zmian ustawodawstwa w latach 1999–2019

Alternative title:

Phasing-out of the Open Pension Fund market — revision of the legislative changes over the years 1999–2019

Creator:

Koronkiewicz, Adam Andrzej

ORCID:

0000-0002-4518-9527

Subject and Keywords:

pension system   capital pilar   Open Pension Funds  
system emerytalny   filar kapitałowy   OFE

Description:

Tyt. zeszytu: Tradycja i nowoczesność w instytucjach prawnych

Abstract:

This article focuses on the subject of the separation and description of significant changes in legal acts that are the basis for the activity of Open Pension Funds OFEs as institutions that perform the tasks of the capital pillar in the Polish pension system. The aim of the study is to assess whether individual amendments were structural or parametric changes, whether they had a limiting effect on the activity of open pension funds and whether they could be qualified for the long-term phasing-out process of the market of these institutions. The article uses dogmatic legal analysis of the legal text, both legal acts in force and their historical versions using the comparative method.  

Tematyka niniejszego artykułu skupia się na wyodrębnieniu i opisaniu istotnych zmian ustawodawstwa dotyczącego funkcjonowania Otwartych Funduszy Emerytalnych OFE jako instytucji realizujących zadania kapitałowego filaru polskiego systemu emerytalnego. Celem opracowania jest ocena, czy poszczególne nowelizacje były zmianami paradygmatycznymi czy parametrycznymi, czy miały ograniczający wpływ na funkcjonowanie OFE oraz czy można je zakwalifikować do długofalowego procesu wygaszania rynku tych instytucji. W artykule zastosowano dogmatycznoprawną analizę tekstu prawnego, zarówno obowiązujących aktów prawnych, jak i ich historycznych wersji, przy wykorzystaniu metody porównawczej.

Place of publishing:

Wrocław

Publisher:

Wydawnictwo Uniwersytetu Wrocławskiego

Contributor:

Jakubowski, Sebastian. Red.   Kostecka-Jurczyk, Daria. Red.

Date issued:

2019

Date copyrighted:

2019

Detailed Type:

czasopisma (wydawnictwa ciągłe)   artykuł

Identifier:

oai:repozytorium.uni.wroc.pl:108553   ISSN 1733-5779   ISSN 0239-6661

DOI:

10.19195/1733-5779.28.23

Source:

PAd 102060 II

Language:

eng   pol

Relation:

Studenckie Prace Prawnicze, Administratywistyczne i Ekonomiczne, ISSN 1733-5779. Nr 28 (2019), s. 313-336

Is version of:

Czasopisma Naukowe w Sieci (CNS)

Rights holder:

Copyright by Wydawnictwo Uniwersytetu Wrocławskiego Sp. z o.o.

Autor opisu:

WR U/PAdbg

Object collections:

Last modified:

Aug 9, 2022

In our library since:

May 16, 2020

Number of object content hits:

153

Number of object content views in PDF format

161

All available object's versions:

https://www.repozytorium.uni.wroc.pl/publication/118098

Show description in RDF format:

RDF

Show description in OAI-PMH format:

OAI-PMH (DC)

OAI-PMH (METS)

This page uses 'cookies'. More information