Object

Title: The Pension Fund System in Turkey and Sweden ; Systemy emerytalne Turcji i Szwecji

PLMET:

click here to follow the link

Title:

The Pension Fund System in Turkey and Sweden  
Systemy emerytalne Turcji i Szwecji

Creator:

Zeki Akarsu, Mahmud   Assad, Danny   Kurek, Kacper

ORCID:

0000-0002-8140-4124   0000-0003-4700-3471   0000-0002-3464-9786

Subject and Keywords:

Pension Fund System   Turkish Pension Fund System   Swedish Pension Fund System  
system emerytalny   turecki system emerytalny   szwedzki system emerytalny

Abstract:

Pension Funds are handy systems in every country because the life quality of older adults should be maintained in the right conditions. Retirees who have worked for years deserve to have agood quality of life during their retirement. Every country has its unique pension scheme and pension fund that taxes current workers in order to be able to pay retired people’s salaries. However, pension schemes are not perfect anywhere in the world. Some countries have a better system than others. That is why two countries (Turkey and Sweden) will be compared with each other in terms of their respective pension schemes. Firstly, each country’s pension scheme will be examined individually, and then they will be compared based on their positive and negative sides. This research paper aims to find an excellent example of a pension scheme or the best combination between countries.  

Bardzo ważnym zagadnieniem dotyczącym funkcjonowania każdego kraju jest jego system emerytalny. To od niego zależy bowiem utrzymanie jakości egzystencji osób starszych na odpowiednim poziomie. Ludzie, którzy przez wiele lat pracowali, zasługują na to, aby na emeryturze prowadzić godne życie. Każdy kraj ma własny system emerytalny oraz fundusz, z którego są wypłacane emerytury, jednakże żaden z występujących na świecie systemów emerytalnych nie jest doskonały. Dlatego też w przedmiotowym artykule zostaną porównane dwa z nich — szwedzki i turecki. System emerytalny każdego z tych krajów zostanie poddany analizie, a następnie zostaną one porównane z uwzględnieniem ich słabych oraz silnych stron. Dodatkowym celem artykułu będzie znalezienie dobrego przykładu systemu emerytalnego lub stworzenie możliwie najlepszej kombinacji spośród rzeczywiście funkcjonujących systemów.

Place of publishing:

Wrocław

Publisher:

Wydawnictwo Uniwersytetu Wrocławskiego

Contributor:

Jakubowski, Sebastian. Red.

Date issued:

2020

Resource Type:

text  
tekst

Detailed Type:

article  
artykuł

Identifier:

oai:repozytorium.uni.wroc.pl:128603   ISSN 1733-5779   ISSN 0239-6661

DOI:

10.19195/1733-5779.34.9

Source:

PAd 102060 II

Language:

eng

Abstract Language :

pol

Relation:

Studenckie Prace Prawnicze, Administratywistyczne i Ekonomiczne, ISSN 1733-5779. Nr 34, 2020, s. 131-146

Is version of:

Czasopisma Naukowe w Sieci (CNS)

Access rights:

The use of this material is allowed only with accordance of applicable rules of fair use or other exceptions provided by law, and any broader use requires the permission of the authorized entity  
Korzystanie z tego materiału jest możliwe zgodnie z właściwymi przepisami o dozwolonym użytku lub innych wyjątkach przewidzianych w przepisach prawa, a korzystanie w szerszym zakresie wymaga uzyskania zgody uprawnionego

License:

Making materials available on the basis of the agreement with the owner of the property copyrights  
Udostępnianie na podstawie umowy z właścicielem majątkowych praw autorskich

Rights holder:

Copyright by Wydawnictwo Uniwersytetu Wrocławskiego Sp. z o.o.

Autor opisu:

WR U/PAdbg

Object collections:

Last modified:

Jun 3, 2022

In our library since:

Aug 4, 2021

Number of object content hits:

51

Number of object content views in PDF format

65

All available object's versions:

https://www.repozytorium.uni.wroc.pl/publication/139254

Show description in RDF format:

RDF

Show description in OAI-PMH format:

OAI-PMH (DC)

OAI-PMH (METS)

Edition name Date
The Pension Fund System in Turkey and Sweden Jun 3, 2022

This page uses 'cookies'. More information