Object

Title: Legal Protection Measures in Public Procurement and the constitutional principle of the right to court ; Środki ochrony prawnej w zamówieniach publicznych a konstytucyjna zasada prawa do sądu

PLMET:

click here to follow the link

Title:

Legal Protection Measures in Public Procurement and the constitutional principle of the right to court  
Środki ochrony prawnej w zamówieniach publicznych a konstytucyjna zasada prawa do sądu

Creator:

Kuderczak, Przemysław

ORCID:

0000-0002-8003-3245

Subject and Keywords:

constitution   right to court   public orders   economic turnoverl   appeal  
konstytucja   prawo do sądu   zamówienia publiczne   obrót gospodarczy

Abstract:

Public procurements are an economic area, in which widely understood public sector is buying goods and services by spending public funds according to specific rules and legal norms. But, by creating a public procurement legislation, has legislature provided the constitutional principle of access to justice?  

Zamówienia publiczne to dziedzina obrotu gospodarczego, w której szeroko pojęty sektor publiczny wydatkując środki publiczne dokonuje zakupów towarów i usług wg ściśle określonych zasad i norm prawnych. Czy jednak konstruując przepisy dotyczące zamówień publicznych ustawodawca zabezpieczył konstytucyjną zasadę dostępu do wymiaru sprawiedliwości?

Place of publishing:

Wrocław

Publisher:

E-Wydawnictwo. Prawnicza i Ekonomiczna Biblioteka Cyfrowa. Wydział Prawa, Administracji i Ekonomii Uniwersytetu Wrocławskiego

Contributor:

Chmielnicki, Paweł. Rec.   Helios, Joanna. Red.   Jedlecka, Wioletta. Red.   Kwieciński, Adam. Red.

Date issued:

2019

Detailed Type:

ebook  
e-książka

Identifier:

oai:repozytorium.uni.wroc.pl:95896   ISBN 978-83-66066-66-3

DOI:

10.34616/23.19.062

Language:

pol

Relation:

(E-Monografie ; nr 144)   (Prace Naukowe Wydziału Prawa, Administracji i Ekonomii Uniwersytetu Wrocławskiego)

Is part of:

click here to follow the link

Access rights:

The use of this material is allowed only with accordance of applicable rules of fair use or other exceptions provided by law, and any broader use requires the permission of the authorized entity  
Korzystanie z tego materiału jest możliwe zgodnie z właściwymi przepisami o dozwolonym użytku lub innych wyjątkach przewidzianych w przepisach prawa, a korzystanie w szerszym zakresie wymaga uzyskania zgody uprawnionego

License:

Making materials available on the basis of the agreement with the owner of the property copyrights  
Udostępnianie na podstawie umowy z właścicielem majątkowych praw autorskich

Rights holder:

Copyright by Przemysław Kuderczak

Object collections:

Last modified:

Jul 6, 2023

In our library since:

Jul 13, 2019

Number of object content hits:

726

Number of object content views in PDF format

976

All available object's versions:

https://www.repozytorium.uni.wroc.pl/publication/103027

Show description in RDF format:

RDF

Show description in OAI-PMH format:

OAI-PMH (DC)

OAI-PMH (METS)

This page uses 'cookies'. More information