Object

Title: Liczba uczestników zgromadzenia i jej znaczenie prawne w obecnym i dawnym prawie o zgromadzeniach

PLMET:

click here to follow the link

Title:

Liczba uczestników zgromadzenia i jej znaczenie prawne w obecnym i dawnym prawie o zgromadzeniach

Creator:

Bartoszewicz, Michał

Subject and Keywords:

the number of participants   notification of the planned assembly   assembly   the freedom of assembly  
zgromadzenie   liczba uczestników   wolność zgromadzeń   notyfikacja

Abstract:

The exercise of freedom of assembly may take different forms, but the objective meaning of the word ‘assembly’ must be subject to a number of conditions. It is certainly not mass attendance, but, on the other hand, it is not possible to consider one person’s speech as an assembly. The author of this article considers the number of three participants to be sufficient.The minimum number of participants of the public assembly was an element of the definition of the Law on Assemblies of 5 July 1990 determining the subject matter of regulation, which was not mentioned in the explanations contained in the previous acts. The question arises whether it is advisable to refer to the number of participants of the meeting in the statutory definition or in other provisions concerning the scope of interference with the freedom of assembly. Certainly, the checking of the number of participants is burdened with several difficulties. The author considers whether, despite the important objections to this definition criterion, it could not, in a more prudent interpretation, fulfill a positive role. The Constitutional Tribunal in its judgment of 18 September 2014, K 44/12, ruled on the unconstitutionality of including the number of persons in the definition of the assembly, using the argument of the lack of regulation and legal protection of groupings connecting less than fifteen people. This feature is no longer included in the definition contained in the new act.  

Korzystanie z wolności zgromadzeń może przybierać zróżnicowane formy, ale obiektywny sens wyrazu „zgromadzenie” musi zakładać spełnienie kilku warunków. Z pewnością nie jest nim masowy udział, lecz z drugiej strony nie jest możliwe uznanie wystąpienia jednej tylko osoby za zgromadzenie. Autor niniejszego artykułu uważa liczbę trzech zgromadzonych za wystarczającą. Minimalna liczba uczestników zgromadzenia publicznego była elementem definicji ustawy – Prawo o zgromadzeniach z dnia 5 lipca 1990 r. wyznaczającej przedmiot regulacji, o czym nie było wzmianki w objaśnieniach zawartych w poprzednich ustawach. Pojawia się pytanie, czy celowe jest odnoszenie się do liczebności uczestników zgromadzenia w definicji ustawowej lub w innych przepisach dotyczących zakresu ingerencji prawa w wolność zgromadzeń. Z pewnością badanie liczby uczestników jest obarczone kilkoma trudnościami. Autor rozważa, czy mimo istotnych zastrzeżeń co do tego kryterium definicyjnego nie mogło ono, przy bardziej prowolnościowej wykładni spełniać pozytywnej roli.Trybunał Konstytucyjny w wyroku z dnia 18 września 2014 r., K 44/12 orzekł o niekonstytucyjności ujęcia liczby osób w definicji zgromadzenia, wskazując zwłaszcza na brak regulacji i ochrony prawnej zgrupowań łączących mniej niż piętnaście osób. Tej cechy nie zawiera już definicja zawarta w nowej ustawie.

Place of publishing:

Wrocław

Publisher:

Wydawnictwo eBooki.com.pl

Contributor:

Balicki, Ryszard. Red.   Jabłoński, Mariusz. Red   Ławniczak, Artur (1960- ). Rec.

Date issued:

2018

Detailed Type:

ebook  
e-książka

Identifier:

oai:repozytorium.uni.wroc.pl:94070   ISBN 978-83-65653-40-6

Language:

pol

Relation:

(Prace Naukowe Katedry Prawa Konstytucyjnego Wydziału Prawa, Administracji i Ekonomii Uniwersytetu Wrocławskiego)   (eMonografie Katedry Prawa Konstytucyjnego ; 1)

Is part of:

bibliotekacyfrowa.pl/publication/100569

Rights holder:

Copyright by Michał Bartoszewicz

Object collections:

Last modified:

Mar 14, 2023

In our library since:

Dec 31, 2018

Number of object content hits:

3 193

Number of object content views in PDF format

4710

All available object's versions:

https://www.repozytorium.uni.wroc.pl/publication/101258

Show description in RDF format:

RDF

Show description in OAI-PMH format:

OAI-PMH (DC)

OAI-PMH (METS)

Objects Similar

This page uses 'cookies'. More information