Object

Title: Prawo o zgromadzeniach w świetle nowelizacji z 2016 roku — zagadnienia wybrane

PLMET:

click here to follow the link

Title:

Prawo o zgromadzeniach w świetle nowelizacji z 2016 roku — zagadnienia wybrane

Alternative title:

Assembly law in the light of the 2016 amendment — selected issues

Creator:

Hyżorek, Aleksander

ORCID:

0000-0003-0433-1643

Subject and Keywords:

assembly law   constitutional aspects of assembly law   restrictions on the right to assembly   freedom  
prawo o zgromadzeniach   konstytucyjne aspekty prawa o zgromadzeniach   ograniczenia prawa do zgromadzeń   wolność

Description:

Tyt. tomu: Czynniki i uwarunkowania prawno-ekonomiczne a decyzje jednostek, przedsiębiorstw i społeczeństwa

Abstract:

This article presents considerations regarding one of the most important civil liberties — the right to public gatherings. The institution of the right to assembly was discussed through constitutional and international law, taking into account the similar nature of these regulations. The beneficiaries of the right to assemblies were also pointed out, and the changes that took place in this matter at the constitutional level were compared. First of all, the focus was on the amendment to the Act on Assemblies, which took place on December 13, 2016, and discussed the judgment of the Constitutional Tribunal issued as a result of the preventive request of the President of the Republic of Poland. Reference was made to issues related to the unconstitutionality of the introduced regulation of cyclical assemblies. Also referred to was a pro-constitutional interpretation of the provisions of the law on assemblies and the position of courts examining appeals against decisions refusing to register a public assembly. Finally, de lege ferenda postulates were referred to, which would consist of a derogation of the provisions on cyclical assemblies, as a form of favoring one type of assembly over others.  

W niniejszym artykule przedstawiono rozważania dotyczące jednej z ważniejszych wolności obywatelskich — prawa do zgromadzeń publicznych. Instytucję prawa do zgromadzeń omówiono przez pryzmat konstytucyjny i prawnomiędzynarodowy z uwzględnieniem zbliżonego charakteru tych regulacji. Wskazano również na beneficjentów prawa do zgromadzeń, a także porównano zmiany, które w tej materii miały miejsce na płaszczyźnie konstytucyjnej. Przede wszystkim skupiono się na nowelizacji ustawy prawo o zgromadzeniach, która miała miejsce 13 grudnia 2016 roku, a także omówiono wyrok Trybunału Konstytucyjnego wydany wskutek wniosku Prezydenta RP. Podjęto też kwestię związaną z niekonstytucyjnością wprowadzonej regulacji zgromadzeń cyklicznych. Określono także prokonstytucyjną wykładnię przepisów prawa o zgromadzeniach i stanowiska sądów rozpoznających odwołania od decyzji o odmowie zarejestrowania zgromadzenia publicznego. Ostatecznie odniesiono się do postulatów de lege ferenda, które miałyby polegać na derogacji przepisów stanowiących o zgromadzeń cyklicznych jako pewnej formy uprzywilejowania jednego typu zgromadzeń nad innymi.

Place of publishing:

Wrocław

Publisher:

Wydawnictwo Uniwersytetu Wrocławskiego

Contributor:

Jakubowski, Sebastian. Red.   Kostecka-Jurczyk, Daria. Red.

Date issued:

2020

Date copyrighted:

2020

Detailed Type:

czasopisma (wydawnictwa ciągłe)   artykuł

Identifier:

oai:repozytorium.uni.wroc.pl:116075   ISSN 1733-5779   ISSN 0239-6661

DOI:

10.19195/1733-5779.33.13

Source:

PAd 102060 II

Language:

eng   pol

Relation:

Studenckie Prace Prawnicze, Administratywistyczne i Ekonomiczne, ISSN 1733-5779. Nr 33, 2020, s. 177-192

Is version of:

Czasopisma Naukowe w Sieci (CNS)

Rights holder:

Copyright by Wydawnictwo Uniwersytetu Wrocławskiego Sp. z o.o.

Autor opisu:

WR U/PAdbg

Object collections:

Last modified:

Oct 18, 2022

In our library since:

Sep 28, 2020

Number of object content hits:

69

Number of object content views in PDF format

77

All available object's versions:

https://www.repozytorium.uni.wroc.pl/publication/127098

Show description in RDF format:

RDF

Show description in OAI-PMH format:

OAI-PMH (DC)

OAI-PMH (METS)

This page uses 'cookies'. More information