Details zum Objekt: Obowiązek współpracy państw członkowskich z Międzynarodowym Trybunałem Karnym a zobowiązania wynikające z innych źródeł w kontekście immunitetów funkcjonariuszy państwowych : zależność między art. 27 i art. 98(1) Statutu rzymskiego

PDF
Struktur
Wrocławskie Studia Erazmiańskie. Zeszyty Studenckie = Studia Erasmiana Wratislaviensia. Acta Studentium..

Siehe auch

Wir verwenden Dateien durch die Cookie-Qualitätsverbesserungsschicht unserer Website. Für weitere Informationen, lesen Sie bitte das Dokument Datenschutzbestimmungen