Details zum Objekt: Weryfikacja decyzji kasacyjnej powodującej przekazanie sprawy do ponownego rozpoznania w trybach nadzwyczajnych ogólnego postępowania administracyjnego

PDF
Struktur
Acta Universitatis Wratislaviensis. Przegląd Prawa i Administracji.

Siehe auch

Wir verwenden Dateien durch die Cookie-Qualitätsverbesserungsschicht unserer Website. Für weitere Informationen, lesen Sie bitte das Dokument Datenschutzbestimmungen