Object

Title: Regulacja Internetu w Brazylii ‒ wstępne rozważania dogmatycznoprawne

PLMET:

click here to follow the link

Title:

Regulacja Internetu w Brazylii ‒ wstępne rozważania dogmatycznoprawne

Creator:

Klimas, Damian

Subject and Keywords:

ICT law   marco civil da internet   private law   Internet   data protection  
prawo ochrony danych osobowych   prawo prywatne   ICT   Internet   marco civil da internet

Abstract:

The article initiates dogmatic and comparative legal research on a private-law regulation of Internet in Brazil. Until 23 April 2014 (when Brazil passed Internet law, also known as the Marco Civil da Internet) legislators around the world consistently used the institutions of public law to regulate the Internet (legal relations arising from the use of this medium). This article describes the main provisions of the Marco Civil da Internet, making assessment, and in some places referring to the European regulation.  

Niniejsza publikacja niejako inicjuje badania dogmatyczne nad prywatnoprawną regulacją prawa Internetu w Brazylii. Do 23 kwietnia 2014 r. (kiedy uchwalono Brazylijskie Prawo Internetu, znane także jako Marco Civil da Internet) prawodawcy na całym świecie dość spójnie wykorzystywali instytucje prawa publicznego do regulacji Internetu (stosunków prawnych wynikających z wykorzystywania tego medium). Publikacja niniejsza opisuje najważniejsze postanowienia Marco Civil da Internet, dokonując skromnej oceny, a gdzieniegdzie odwołując się do regulacji europejskiej w podobnym zakresie.

Place of publishing:

Wrocław

Publisher:

E-Wydawnictwo. Prawnicza i Ekonomiczna Biblioteka Cyfrowa. Wydział Prawa, Administracji i Ekonomii Uniwersytetu Wrocławskiego

Contributor:

Complak, Krystian. Red.   Gutierrez, Patryk. Red.   Rosiak, Jolanta. Red.   Grabowska, Sabina. Rec.   Urbanek, Krzysztof. Rec.

Date issued:

2017

Detailed Type:

e-book  
e-książka

Format:

application/pdf

Identifier:

oai:repozytorium.uni.wroc.pl:89814

Language:

pol

Relation:

(Prace Naukowe Wydziału Prawa, Administracji i Ekonomii Uniwersytetu Wrocławskiego)   (E-Monografie ; nr 93)

WUL Catalog:

click here to follow the link

Is part of:

click here to follow the link

Access rights:

The use of this material is allowed only with accordance of applicable rules of fair use or other exceptions provided by law, and any broader use requires the permission of the authorized entity  
Korzystanie z tego materiału jest możliwe zgodnie z właściwymi przepisami o dozwolonym użytku lub innych wyjątkach przewidzianych w przepisach prawa, a korzystanie w szerszym zakresie wymaga uzyskania zgody uprawnionego

License:

Making materials available on the basis of the agreement with the owner of the property copyrights  
Udostępnianie na podstawie umowy z właścicielem majątkowych praw autorskich

Rights holder:

Copyright by Damian Klimas

Autor opisu:

TK

Object collections:

Last modified:

Mar 27, 2023

In our library since:

Aug 17, 2018

Number of object content hits:

148

Number of object content views in PDF format

178

All available object's versions:

https://www.repozytorium.uni.wroc.pl/publication/95706

Show description in RDF format:

RDF

Show description in OAI-PMH format:

OAI-PMH (DC)

OAI-PMH (METS)

This page uses 'cookies'. More information