Object

Title: From educating to parental impact. Noticing problems, searching new solutions and taking a risk in child’s school education ; Od edukowania do rodzicielskiego działania. O dostrzeganiu problemów, gotowości poszukiwania rozwiązań i podejmowaniu ryzyka w edukacji szkolnej dziecka

PLMET:

click here to follow the link

Title:

From educating to parental impact. Noticing problems, searching new solutions and taking a risk in child’s school education  
Od edukowania do rodzicielskiego działania. O dostrzeganiu problemów, gotowości poszukiwania rozwiązań i podejmowaniu ryzyka w edukacji szkolnej dziecka

Creator:

Lulek, Barbara

Subject and Keywords:

child   education   family   school  
dzieci   edukacja   rodzina   szkoła

Description:

Tom składa się z czterech rozdziałów, które odzwierciedlającą główne wątki dyskusji nad uwarunkowaniami poznawania przez dzieci świata i swoich możliwości.

Abstract:

Current social and cultural changes make it harder for individuals to act on their own. Moreover, parents’ separation from teachers affects adversely executing of young generation’s educational and upbringing processes. Conjoint decision making – the actual decision making in major educational matters, as well as educational partnership are increasingly emphasized. This article is a compilation of theoretical and empirical study. The author presents results of research carried out in primary schools in Podkarpacie province from 2013 to 2015. The author categorises parental activity and places it on the scale of educational participation. By isolating areas of parental engagement, the author indicates that referring to parents’ knowledge about cooperation, partnership or dialogue is insufficient, since the knowledge is often incomplete or conventional, at the same time trying to point out practical solutions which would enable coexistence of parents, teachers and parental community. It is a sort of parental path between praxis and techne.  

Zachodzące zmiany społeczne i kulturowe sprawiają, że podmiotom coraz trudniej przychodzi działać samodzielnie. Także w odniesieniu do realizacji procesu kształcenia i wychowania młodego pokolenia odizolowanie się rodziców i nauczycieli od siebie nie jest rozwiązaniem sprzyjającym efektywności działań. Coraz powszechniej akcentuje się znaczenie wspólnego podejmowania decyzji – rzeczywistego współdecydowania o ważnych kwestiach edukacyjnych oraz partnerstwa edukacyjnego. Prezentowany artykuł jest opracowaniem teoretyczno-empirycznym. Autorka prezentuje wyniki badań prowadzonych w szkołach podstawowych województwa podkarpackiego w latach 2013–2015. Dokonuje kategoryzacji rodzicielskich aktywności i umiejscawia je na skali partycypacji edukacyjnej. Autorka, wyodrębniając obszary rodzicielskiego zaangażowania, wskazuje, że niewystarczające jest odwoływanie się do posiadanej przez rodziców wiedzy – często potocznej i niekompletnej na temat współpracy, partnerstwa bądź dialogu. Podejmuje także próbę wskazania praktycznych rozwiązań umożliwiających edukacyjne współbycie rodziców z pedagogami i społecznością lokalną. To swoista rodzicielska droga pomiędzy praxis a techne.

Place of publishing:

Wrocław

Publisher:

Instytut Pedagogiki Uniwersytetu Wrocławskiego

Date issued:

2017

Format:

application/pdf

Identifier:

oai:repozytorium.uni.wroc.pl:89109   ISBN 978-83-62618-30-9

DOI:

10.34616/22.19.051

Language:

pol

Relation:

Dziecko w sytuacjach uczenia się, s. 175-186

Rights holder:

Copyright by Barbara Lulek

Location of original object:

Biblioteka Instytutu Pedagogiki UWr

Autor opisu:

h.w.

Object collections:

Last modified:

May 18, 2023

In our library since:

Dec 21, 2017

Number of object content hits:

1 002

Number of object content views in PDF format

1106

All available object's versions:

https://www.repozytorium.uni.wroc.pl/publication/94499

Show description in RDF format:

RDF

Show description in OAI-PMH format:

OAI-PMH (DC)

OAI-PMH (METS)

This page uses 'cookies'. More information