Object

Title: The role of the family in shaping the system of values in preschool children‏ ; Rola rodziny w kształtowaniu systemu wartości u dzieci w wieku przedszkolnym

PLMET:

click here to follow the link

Title:

The role of the family in shaping the system of values in preschool children‏  
Rola rodziny w kształtowaniu systemu wartości u dzieci w wieku przedszkolnym

Creator:

Pękala, Anna

Subject and Keywords:

family   education   child   moral attitudes  
rodzina   wychowanie   dziecko   postawy moralne

Description:

The trajectories of the bonds of the contemporary family  

Trajektorie więzi rodziny współczesnej

Abstract:

A child’s environment, with its family in the first place, creates the best space to lead a properly directed educational progress. The family as a fundamental social unit is characterized by the greatest continuity and regularity. It should provide the best conditionsfor child’s development. There are several important issues in this educational process which are carried out by the family. It is not only the emotional attitude but also the means of its expression as well as the ability to meet the child’s needs. A family is a place where a child is being prepared for life, where it learns to tolerate various difficulties and failures and where it learns to take responsibility for its duties. The shaping of moral attitudes is an extremely important issue in the process of children's education. Developing and shaping an appropriate and fixed hierarchy of values is a necessary factor for conscious living and making responsible decisions, making choices and manifesting certain behaviour. The system of values passed in the family consists of not only certain behaviour, home atmosphere and lifestyle but also expectations of shaping fixed features of character. These patterns are passed by means of opinions, views, knowledge and accepted standards.  

Otoczenie dziecka, w tym przede wszystkim rodzina, jest najlepszym miejscem do prowadzenia właściwie ukierunkowanej pracy wychowawczej. Będąc podstawową komórkąspołeczną, cechującą się największą ciągłością i systematycznością, powinna zapewnić dziecku najlepsze warunki rozwoju. W realizowanym przez nią procesie wychowaniaznaczenie odgrywa nie tylko emocjonalny stosunek rodziców do dziecka, lecz również ten, który się wyraża w ich sposobie zachowania oraz umiejętności zaspokajania jego potrzeb. W rodzinie dziecko przygotowuje się do życia, uodparnia na trudności i niepowodzenia, uczy się odpowiedzialnego podejmowania obowiązków i zadań. Kształtowanie postaw moralnych jest niezwykle istotną kwestią w procesie wychowania dzieci. Wypracowanie i ukształtowanie właściwej i trwałej hierarchii wartości jest czynnikiem niezbędnym do świadomego życia i podejmowania odpowiedzialnych decyzji, dokonywania pewnych wyborów oraz przejawiania określonych zachowań. System wartości przekazywany w środowisku rodzinnym to nie tylko wzory zachowania, atmosfera domowa, styl życia, ale także oczekiwania w zakresie kształtowania stałych cech charakteru. Owe wzorce przekazywane są w postaci opinii, poglądów, wiedzy, a także uznawanych norm.

Place of publishing:

Wrocław

Publisher:

Wydział Nauk Humanistycznych i Społecznych Karkonoskiej Państwowej Szkoły Wyższej   Instytut Pedagogiki Uniwersytetu Wrocławskiego

Contributor:

Zakład Historii Edukacji Instytutu Pedagogiki Uniwersytetu Wrocławskiego   Jurczyk-Romanowska, Ewa. Red.   Wydział Nauk Humanistycznych i Społecznych Karkonoskiej Państwowej Szkoły Wyższej   Gandecka, Kamila. Red.

Date issued:

2015

Format:

application/pdf

Identifier:

oai:repozytorium.uni.wroc.pl:76545   ISSN 2082-9019   e-ISSN 2300-5866

DOI:

10.23734/wwr20151.095.109

Source:

Pdg P 343

Language:

pol

Relation:

Wychowanie w Rodzinie, T. 11 (2015), s. 95-109

Is referenced by:

click here to follow the link

Rights holder:

Copyright by Anna Pękala

Location of original object:

Biblioteka Instytutu Pedagogiki UWr

Autor opisu:

h.w.

Object collections:

Last modified:

Mar 28, 2022

In our library since:

Mar 4, 2016

Number of object content hits:

4 933

Number of object content views in PDF format

6575

All available object's versions:

https://www.repozytorium.uni.wroc.pl/publication/78143

Show description in RDF format:

RDF

Show description in OAI-PMH format:

OAI-PMH (DC)

OAI-PMH (METS)

This page uses 'cookies'. More information