Object

Title: The family in photography – oral history in pictures. Historical and contemporary contexts ; Rodzina w fotografii – historia mówiona obrazem. Kontekst historyczny i współczesny

PLMET:

click here to follow the link

Title:

The family in photography – oral history in pictures. Historical and contemporary contexts  
Rodzina w fotografii – historia mówiona obrazem. Kontekst historyczny i współczesny

Creator:

Szablicka-Żak, Jolanta

Subject and Keywords:

family   photography  
rodzina   fotografia

Description:

Family in the media and pedagogical practice  

Rodzina w mediach i praktyce pedagogicznej

Abstract:

The exhibition that accompanies The Second International Academic Conference: Upbringing in the Family. Historical and Contemporary Contexts shows the past circumstances and activities that the families represented in the photographs and digital materials were preoccupied with. It is a modest selection of items from a broad range of photographs derived from various sources, such as private collections of the students and the staff members of the Institute of Pedagogy of University of Wrocław and the Department of Humanities of the Karkonosze State Higher School in Jelenia Góra, the Memory and Future Institute in Wrocław as well as iconographic prints and internet resources. The aim of the authors of the exhibition was to highlight the importance of taking care of personal and family collections of photos. Photographs belong to major iconographic sources that offer visual traces of persons and places in a particular moment, past and present, and they have a crucial impact upon our knowledge about the world.  

Wystawa towarzysząca II Międzynarodowej Konferencji Naukowej nt. „Wychowanie w rodzinie. Konteksty historyczne i współczesne” ukazuje obraz rodziny w bogactwie różnych okoliczności i zdarzeń z przeszłości zatrzymanych w kadrach i utrwalonych na kliszach fotograficznych bądź nośnikach elektronicznych. Jest skromną reprezentacją bardzo bogatego materiału zdjęciowego pozyskanego z różnych źródeł: z prywatnych zbiorów studentów i pracowników Instytutu Pedagogiki Uniwersytetu Wrocławskiego i Wydziału Humanistycznego Karkonoskiej Państwowej Szkoły Wyższej w Jeleniej Górze, Ośrodka „Pamięć i Przyszłość” we Wrocławiu, zasobów ikonograficznych papierowych i internetowych. Celem autorek wystawy było pozostawienie przesłania zachęcającego do otoczenia opieką osobistych i rodzinnych zbiorów fotograficznych. Fotografie zaliczane do podstawowych źródeł ikonograficznych są wizualnym zapisem historii człowieka lub miejsca w danym momencie czasu i mają zasadniczy wpływ na kształtowanie wiedzy o świecie.

Place of publishing:

Wrocław   Jelenia Góra

Publisher:

Zakład Historii Edukacji Instytutu Pedagogiki Uniwersytetu Wrocławskiego   Wydział Nauk Humanistycznych i Społecznych Karkonoskiej Państwowej Szkoły Wyższej

Contributor:

Zakład Historii Edukacji Instytutu Pedagogiki Uniwersytetu Wrocławskiego   Wydział Nauk Humanistycznych i Społecznych Karkonoskiej Państwowej Szkoły Wyższej   Jurczyk-Romanowska, Ewa. Red.   Albański, Leszek. Red.

Date issued:

2013

Detailed Type:

journal  
czasopisma (wydawnictwa ciągłe)

Format:

application/pdf

Identifier:

oai:repozytorium.uni.wroc.pl:69643   ISSN 2082-9019   e-ISSN 2300-5866

DOI:

10.23734/wwr20132.015.030

Source:

Pdg P 343

Language:

pol

Relation:

Wychowanie w Rodzinie, T. 8 (2013), s. 15-30

Is referenced by:

click here to follow the link

Rights holder:

Copyright by Jolanta Szablicka- Żak

Location of original object:

Biblioteka Instytutu Pedagogiki UWr

Autor opisu:

h.w.

Object collections:

Last modified:

Mar 28, 2022

In our library since:

Dec 1, 2015

Number of object content hits:

1 410

Number of object content views in PDF format

1892

All available object's versions:

https://www.repozytorium.uni.wroc.pl/publication/71305

Show description in RDF format:

RDF

Show description in OAI-PMH format:

OAI-PMH (DC)

OAI-PMH (METS)

This page uses 'cookies'. More information